Evangeliet och Kristendomen

förstås bäst utifrån sin tids sammanhang, kultur och historik. Västerländskt tankesätt skiljer sig från hebreiskt tankesätt på många sätt som får avgörande betydelse i vår förståelse av evangeliet och Guds ord. Vi hoppas att väcka ett ökat intresse för Guds Ord och kanske inspirera till en alternativ infallsvinkel  och vidgat perspektiv på en ibland svårbegriplig bok, vår Bibel (Guds Ord)....

Bibelbegrepp är första kategorin av videoavsnitt från BibelRötter. Den första dagen i varje månad presenteras ett nytt spännande videoavsnitt mellan 1 April - 1 November, 2020. Nästa kategori video avsnitt är ► Guds Kalender.

Hebreiska ord är grundade i konkreta begrepp, som går att ta på. När Bibeln översätts till Svenska används ofta abstrakta ord. Ord som översätts med till exempel tro, kärlek, och Gud är abstrakta ord som på hebreiska är baserade på konkreta begrepp. Avsnitten i denna kategorin handlar om konkreta begrepp i Bibeln. 
BibelRötter (YouTube Kanal)- "Guds Kalender" (Spellista)

Se även:

Extra Material

Hebreiska ordbilder (lista)

Bibliska Antika Tecken

 ► Video

 Citat

På Svenska har vi ett ord för Gud. I bibeln hittar vi många ord för Gud. Jehovah, Elohim, Adonai, El Shaddai. Varför?

Del 2 av 2

Varför finns det många namn för Gud i bibeln?

Bibelhebreiska är ett konkret språk, där abstrakta begrepp alltid är rotade i konkreta betydelser. Exempelvis ordet Gud på svenska är ett abstrakt ord medan hebreiska ord som översätts Gud är grundade i konkreta begrepp. Ett flertal namn används för Gud i bibeln.

 

Ordet Adonai från ordet Dan (Domare)

 

Dan

Adonai kommer av rotordet Dan, som betyder domare. Rotordet DaN stavas med bokstäverna Dalet och Noon.

På Svenska har vi ett ord för Gud. I bibeln hittar vi många ord för Gud. Jehovah, Elohim, Adonai, El Shaddai. Varför?

Del 1 av 2 

Varför finns det många namn för Gud i bibeln? Gudsnamn som Jehovah, Elohim, Adonai och El Shaddai 

Bibelhebreiska är ett konkret språk, där abstrakta begrepp alltid är rotade i konkreta betydelser. Exempelvis ordet Gud på svenska är ett abstrakt ord medan hebreiska ord som översätts Gud är grundade i konkreta begrepp. Ett flertal namn används för Gud i bibeln.

Torah kommer av Yarah- Att kasta

Ordet Torah som ofta översätts Lagen kommer av ordet Yarah. Yarah stavas med tre bokstäver, Yood, Reish, och Hey.

 

Yood

     (Yood- hand- antik symbol) 

Yood betyder hand och skrevs antikt med ett tecken för en hand.

Läs mer om:  10. Yood- י - Arm, Sluten Hand, Arbete, Kasta, Prisa

 Bibelhebreiska är ett språk som är helt unikt. 

 Precis som västerländska skriftspråk är hebreiskan ett fonetiskt språk, samtidigt är hebreiskan ett bildspråk, likt de österländska språken.

"Både ett fonetiskt skriftspråk och ett bildskriftspråk"

Hebreiska bokstäver består av 22 tecken och varje bokstav/tecken har ett namn med en betydelse.

Far, ett exempel

Första bokstaven i det Hebreiska alfabetet är Alef, och Alef betyder OXE på hebreiska.

 

Vid tiden för Abraham skrevs bokstaven som en bild av ett oxhuvud: