BibelRötter

13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod
Symbolik i Bibeln