Den Bibliska Kalendern / med Högtider (Moderna)

Idag är det den:


 

Överst i kalendern anges den judiska månaden och året (som vi befinner oss i idag). Första veckodagen (ראשון) är söndagen och sista är sabbatsdagen (שבת).

Helgdagar/högtider för månaden är mörkröda och på sabbaten visas namnet på veckans bibelläsning från Torah (Parachah פָּרָשָׁה).  Notera: Messianska församlingar läser vanligen det samma med tillägg från nya delar av testamentet

 

 

 

 

Tabell över de bibliska månaderna (och Guds Högtider)

Månad
(Religiös)
Månad
(Civil)
Bibliska Namn Namn Före Babylon Stora Bibliska Högtider
(Dag)
Hebreisk Namn
(Dag)
Infaller
1 (nyår religiösa året) 7 Nisan Abib 14. Påsk/Pesach
15-21 Det osyrade brödets högtid
14. Pesach
15-21 Chag Hagmotzi
16-17 Yom Habikkurim
Mars- April
2 8 Iyar (Iyyar) Ziv     April- Maj
3 9 Sivan   Pingstdagen 6-7. Shavout Maj- Juni
4 10 Tammuz       Juni- Juli
5 11 Av       Juli-Augusti
6 12 Elul       Augusti-September
7 1(Nyår) Tishri   1. Nyår (Civila kalendern)
10. Försoningsdagen
14-21. Lövhyddofesten (plus 22. Åttonde samlingsdagen)
1. Yom Teruah / Rosh Hashana
10. Yom Kippur
15-21. Lövhyddofesten
(plus 22. Shemini Atzeret)

September-Oktober
8 2 Cheshvan (Heshvan) Bul     Oktober-November
9 3 Kislev (Chislev)       November-December
10 4 Tevet (Tebeth)       December-Januari
11 5 Shevat (Shebat)       Januari-Februari
(13)   Adar I (leap years only)       Februari- Mars
12 6 Adar       Februari- Mars

 

 

Veckodagar

Veckodag Namn
Svenska
1 Yom Rishon (Första dagen)יום ראשון  Söndag
2 Yom Sheini (Andra dagen)  יום שני  Måndag
3 Yom Shlishi (Tredje dagen) יום שלישי Tisdag
4 Yom R'vi'i (Fjärde dagen) יום רביעי  Onsdag
5 Yom Chamishi (Femte dagen)  יום חמישי Torsdag
6 Yom Shishi (Sjätte dagen)  יום שישי Fredag
7 Yom Shabbat (Sabbatsdagen)  יום שבת Lördag

 

 

Biblisk tidsräkning och Nyår

Det judiska tidräkningen startar enligt tiden för Guds skapelse av Adam och Eva enligt Guds Ord. Dagens Datum och År är:


Nytt år
 räknas från den första dagen i månaden Tishri, vilket sammanfaller med den bibliska högtiden Yom Teruah:

Rosh Hashanah (Nyåret) - Högtiden Yom Teruah

Rosh är ordet för huvud (se: 20. Reish- ר - Huvud - Först, Top, Början), eller början (som i "I begynnelsen (Rosh) skapade...."). Ha-Shanah är Shanah i bestämd form, och är ordet för två, eller räkneordet "andra". Jämför andra veckodagen i tabellen ovan, som heter Sheini med Shanah (samma grundord).
Vanligen infaller Rosh Hashanah, första dagen i Tishri någon gång under September in den västerländska kalendern.