BibelRötter - Bakgrund

Bibelrötter.se drivs 100% ideelt utan externa finansiella bidrag. Vill du stödja BibelRötter, dela gärna artiklar och avsnitt på sociala medier eller liknande, finansiellt stöd efterfrågas ej. Ej heller sker försäljning på hemsidan. På grund av begränsade resurser med korrektur kan felskrivning förekomma i artiklar mm. Vi rättar till detta när det upptäcks. Eventuella kvalitetsbrister ber vi dig ha överseende med. Bilder och material skapat av bibelrötter.se får fritt användas. Bilder och material som har externa källor kräver dock godkännnade av respektive källa.

"Stöd gärna BibelRötter.se genom att dela artiklar och avsnitt på sociala medier"


BibelRötters innehåll är oberoende kristet samfund. Ansvarig för BibelRötter.se är Kristofer Axéll som är hemmahörande i Nordvästra Skåne och är idag medlem i en EFS församling. Kristofer är uppvuxen i en Pingsförsamling (i Småland). Han har ett stort intresse av det profetiska i Bibeln och de hebreiska rötter som kopplar till Jesus kristus (messias). BibelRötter.se har startats med syfte att peka på Rötternas betydelse och förståelsen av Evangeliet och är tänkt att väcka inspiration och hunger för Guds Ord. Vi uppmanar att all undervisning från BibelRötter.se prövas mot Guds Ord (Bibeln) och då gärna Bibelns grundtexter. Bibeln bör läsas i sin helhet.

Material publiceras och annonseras regelbundet på Facebook - BibelRötter. Nya avsnitt släpps månatligen på BibelRötter YouTube Kanal.

Tack för visat intresse!

 

Några exempel på hjälpmedel till fördjupade Bibelstudier:

Bibel 2000 (Svensk Bibel online, Bibelöversättning 2000)

BibelGateway har översättningar på många språk, många engelska översättningar, och även svenska ( inkl. Svenska FolkBibeln, Nya Levande Bibeln, 1917-års Översättning). BibelGateway har även användbara "study notes", engelska.

BlueLetterBible har avancerade studieredskap, inter-linear grundlext och många översättningar, flera engelska översättningar, kors-referenser, kommentarer till verser, med mera. Endast engelska.

BibleHub -  En online bibelstudie sida  med grekisk interlinear text och hebreisk interlinear text. Innehåller dessutom kommentarer, många översättningar(även svensk bibel) och kartor mm. Gränssnitt går att ställa till Svenska, testa länken : Bibelstudier på flera språk (inkl svenska)

BibelRötter - 1917-års översättning, American King James translation, American Standard Version, Flera Hebreiska texter (från grundtexter).  Grässnitt: Svenska

OliveTree - Gratis programvara för PC, Mac, Iphone, Android mm. En favorit app. Flera svenska översättningar utan kostnad, köp till översättning som sedan kan användas på olika OS vid inloggat OliveTree konto. Applikation endast på engelska.

FolkBibeln - Översättning: Folkbibeln

KärnBibeln - Nya Testamentet fullt med kommentarer, med intressant karta kopplat till bibliska platser.