Skriv ut
Kategori: Ordbilder i Bibeln
Ordet för Far heter Ab på hebreiska, stavas med bokstäverna Alef (א)och Beit (ב). oxe plus hus.

Far - Ab

Ordet för Far heter Ab på hebreiska, Abba är hebreiska för Pappa. Ab stavas med bokstäverna Alef (א)och Beit (ב)

Alef  (א)

Alef betyder OXE på hebreiska. Vid tiden för Abraham skrevs bokstaven som en bild av ett oxhuvud.

    (ca. 1800-talet f.Kr)    (ca. efter 1200-talet f.Kr) 

Vid tiden för Kung David hade Alef förenklats till 3 streck. Vi kan se var vi fått vår bokstav A ifrån. Vårt "lilla a" liknar oxhuvudet, och roterar den högra bokstaven 90° medurs får vi stora A.

 

 

Vid tiden i Babylon på 500-talet anpassade man bokstäverna till Arameiska tecken vilket är hur man idag skriver Hebreiska tecken. Alef som betyder Oxe, kan rent bildligt representera Styrka, Något som Drag, och som första bokstav, representerar Alef även en Ledare eller att vara först.  


Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

Beit  (ב)

Andra bokstaven i det hebreiska alfabetet är Beit. Beit betyder Hus, eller tält. Den antika symbolen för Beit var layouten på ett nomadtält uppifrån. I symbolen ser vi en ingång och en avdelare för män och kvinnor i tältet.

  

Vid tiden för Kung David har symbolen förändrats något, vilket påminner om vårt lilla B.

Efter Babylontiden när man anpassat bokstäverna till det Arameiska alfabetet är bokstaven öppen till vänster.  

Beit symboliserar boning, familj, släkt, stam, folk, men även hela jorden. 


Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

Far, Ab (בא)

Sätter vi samman Alef och Beit bildas ordet AB  som är ordet för Far.  (Hebreiska läses från höger till vänster)

 

Tillsammans bildar Alef och Beit "Styrka i Huset" vilket är faderns roll. Huset kan vara familjens hus men hus kan även representera denna världen,

vår temporära boning.

Gud är styrkan i "huset", denna världen, han är fadern.