Adam betyder människa på hebreiska och är namnet på den första människan i bibeln. Ordbilden för Adam är den "första dörren till levande vatten"

Adam (אדמ)

Ordet för Människa är Adam (אדמ) på hebreiska. ADaM stavas med bokstäverna Alef(א), Dalet(ד) och Mem(מ).

 

Dalet (ד)

Andra bokstaven i ordet heter Dalet och är ordet för dörr på hebreiska. Antikt skrevs Dalet som en symbol för ett dörrskynke, en tältdörr:

       

 

En dörr kan symbolisera en passage, en öppning, en lösning.

 

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Mem (מ)

Sista bokstaven i ordet Adam är Mem. Mem betyder vatten, levande vatten. Antikt skrevs mem likt en illustration av flödande vatten:

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

 

Dam (דמ) betyder blod

Tillsammans bildar Dalet och Mem ordet  DaM, "dörr till levande vatten". Dam är ordet för blodBlod, DaM, är alltså en "dörr till levande vatten"

 

Adam (אדמ)

Bokstaven Alef betyder oxe. Antikt skrevs alef som ett oxhuvud:

              (olika varianter på antika symbolen för Alef enligt arkeologiska fynd)

En Oxe representerar något starkt, något som drar, den som är först. 

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

 

Adam (אדמ) betyder Människa

Placerar vi bokstaven Alef framför ordet DaM som är ordet för blod, får vi ordet ADaMAdam betyder människa på hebreiska och är namnet på den första människan i bibeln. Adam, är alltså den "första dörren till levande vatten", och är ordet för människa. Adam är alltså "det första blodet".

 

Edom  (אדמ) - röd som blod

Jakobs tvillingbror Esau kallades för Edom, som betyder röd, och stavas med samma bokstäver som Adam. Färgen röd kommer av blodets färg:

En dag när Jakob kokade soppa kom Esau från markerna, alldeles utsvulten. "Ös upp av det röda åt mig, det röda där", bad han Jakob, "jag är alldeles utsvulten." Därav fick han namnet Edom. 1 Moseboken 25:29-30

Esau bosatte sig söder om Israel, vilket kallades Edom, efter Esau. Herodes i nya testamentet är från Edom (Idumea) och är ättling till Esau.