Ordet för Son på hebreiska är Ben och stavas med bokstäverna Beit(ב) och Noon(נ).Ordbilden är Husets fortsatta liv.

Son

Ett Ord för Son på hebreiska är Ben och stavas med bokstäverna Beit(ב) och Noon(נ).

 

Beit (ב)

Bokstaven Beit(ב) betyder Hus på hebreiska. Hus kan vara bostaden, ett tält ,men representerar även familjen och släkten. I förlängningen kan Jorden kan vara människans hus.

Antikt skrevs bokstaven Beit som en illustration av layouten av ett nomadtält:

Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

 

Noon (נ)

Bokstaven Noon (נ) betyder säd eller frö. Ett frö är plantans fortsatta liv, nästa generation och spridning. Antikt skrevs bokstaven Noon som en illustration av ett frö:

Läs mer om: 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

 

Ben (Son)

Ordbilden för ordet Ben, är Husets fortsatta liv. Sonen är det fortsatta livet i huset, nästa generation.

        

 Ordet Ben(son) används närmare 3000 gånger i Bibeln. Ofta sätts Ben samman med andra ord som i följande vers när Rakel föder Benjamin, son till Jakob:

Hon var nu döende, och när livet höll på att fly gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin.
1 Moseboken 35:18

Rakel kallade först Benjamin för Ben-Oni, Son av Sorg, därför att hon var döende när den efterlängtade sonen föddes. Jakob valde istället att kalla honom Beniamin, Högra handens son, eller "Beni"(Min son), "Miyn" (sort, typ), Min typ av son.

 

Bar är ett ytterligare ord för Son

Det finns ett annat ord för son, det är Bar och stavas med bokstäverna Beit(ב) och Reish (ר)

 

Beit (ב)

Bokstaven Beit(ב) betyder Hus på hebreiska. Hus kan vara bostaden, ett tält ,men representerar även familjen och släkten. I förlängningen kan Jorden kan vara människans hus.

Antikt skrevs bokstaven Beit som en illustration av layouten av ett nomadtält:

Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

 

Reish (ר)

Bokstaven Reish (ר) betyder huvud eller människa. Antikt skrevs bokstaven Reish som en illustration av ett huvud:

Läs mer om: 20. Reish- ר - Huvud - Först, Top, Början

 

Bar är människa i huset

Ordbilden för det andra ordet för son, bar är människa i huset, huvud i huset. Bar är det nya huvudet, människan i huset. 

Begreppet Bar Mitzvah betyder Budets son, vilket kan liknas den kristna konfirmationen för den judiska pojken vid 13 års ålder. Flickors motsvarighet heter Bat Mitzvah, där Bat är ordet för flicka eller dotter.

 

Rab (רב) - är Bar omvänt

Vänder man på ordet Bar får vi ordet Rab, som bildar ordbilden Husets Huvud och är ordet för ledare av huset. Ordet Rab, eller Rabbi, min ledare, hittar vi i nya testamentet där Jesus säger:

Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus.
Matteus 23:8-10