Tet är nionde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Tet betyder Korg eller Orm och symbolen illusterade en Korg

Tet är nionde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Tet betyder Korg eller Orm och symbolen illustrerade en Korg.

                                                                 

Korgen symboliserar att omgärda, innehålla. Då hebreiska språket fokuserar på funktion av ett ord där har ormen en liknade funktion som en korg. Ormen omgärdar, innesluter och samtidigt snärjer. Tet kan även betyda orm.

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. 

Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David var inte tecknet förändrat märkbart:

                                                        

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Tecknet för Tet fick ett förändrat utseende:

                                                   

 Det nya skrivsättet tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring Israel, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Numeriskt

Tet är nummeriskt siffran 9

 

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language