Kaleb, hund, ordbilden blir all hjärta

Kaleb

Kaleb betyder hund. Kaleb kan delas upp i två ord: Kal och Lev

 

Kal - כל

Kal betyder alla, allt:

Och HERREN sade till Gideon: "Alla(Kal) som läppjar av vattnet som hunden(Kaleb) gör, dem ska du skilja ut från dem som går ner på knä för att dricka
Domarboken 7:5 (Svenska Folkbibeln - 2015)

Ordet för Son på hebreiska är Ben och stavas med bokstäverna Beit(ב) och Noon(נ).Ordbilden är Husets fortsatta liv.

Son

Ett Ord för Son på hebreiska är Ben och stavas med bokstäverna Beit(ב) och Noon(נ).

 

Beit (ב)

Bokstaven Beit(ב) betyder Hus på hebreiska. Hus kan vara bostaden, ett tält ,men representerar även familjen och släkten. I förlängningen kan Jorden kan vara människans hus.

Antikt skrevs bokstaven Beit som en illustration av layouten av ett nomadtält:

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....