Ordet för Son på hebreiska är Ben och stavas med bokstäverna Beit(ב) och Noon(נ).Ordbilden är Husets fortsatta liv.

Son

Ett Ord för Son på hebreiska är Ben och stavas med bokstäverna Beit(ב) och Noon(נ).

 

Beit (ב)

Bokstaven Beit(ב) betyder Hus på hebreiska. Hus kan vara bostaden, ett tält ,men representerar även familjen och släkten. I förlängningen kan Jorden kan vara människans hus.

Antikt skrevs bokstaven Beit som en illustration av layouten av ett nomadtält:

El - En kraftfull, stark Herde.  EL är ett av orden för Gud på hebreiska.

Gudsnamnet El  (אל)

Namet El stavas med bokstäverna Alef (א) och Lamed (ל).

 

Alef

Alef betyder oxe och representerar något stark, kraftfullt, något som drar, en ledare.

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....