El - En kraftfull, stark Herde.  EL är ett av orden för Gud på hebreiska.

Gudsnamnet El  (אל)

Namet El stavas med bokstäverna Alef (א) och Lamed (ל).

 

Alef

Alef betyder oxe och representerar något stark, kraftfullt, något som drar, en ledare.

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

Ordet Har betyder Berg på hebreiska och stavar med bokstäverna Hey och Reish. Ordbilden bildar riket, eller huvudet, kungen, prinsen, eller ledaren för ett rike.

Berg, Har (הר)

Ordet Har (הר) eller Harar(הרר) betyder Berg på hebreiska. Har stavas med bokstäverna Hey och Reish

Reish (ר)

Reish betyder huvud på hebreiska. Antikt liknande antika symbolen för Reish ett huvud:

 (Antika tecknet för Reish)

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....