Dan betyder domare. Dan stavas med bokstäverna Dalet och Noon. Ordbilden för dan är fortsatt, upprättat liv

 Dan, Domare

Dan betyder domare. Dan stavas med bokstäverna Dalet och Noon.

 

Dalet (ד)

      

Dalet betyder dörr och den antika symbolen för dalet var en tältdörr, ett skynke framför tältets öppning:

Adam betyder människa på hebreiska och är namnet på den första människan i bibeln. Ordbilden för Adam är den "första dörren till levande vatten"

Adam (אדמ)

Ordet för Människa är Adam (אדמ) på hebreiska. ADaM stavas med bokstäverna Alef(א), Dalet(ד) och Mem(מ).

 

Dalet (ד)

Andra bokstaven i ordet heter Dalet och är ordet för dörr på hebreiska. Antikt skrevs Dalet som en symbol för ett dörrskynke, en tältdörr:

       

 

En dörr kan symbolisera en passage, en öppning, en lösning.

 

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....