Adam betyder människa på hebreiska och är namnet på den första människan i bibeln. Ordbilden för Adam är den "första dörren till levande vatten"

Adam (אדמ)

Ordet för Människa är Adam (אדמ) på hebreiska. ADaM stavas med bokstäverna Alef(א), Dalet(ד) och Mem(מ).

 

Dalet (ד)

Andra bokstaven i ordet heter Dalet och är ordet för dörr på hebreiska. Antikt skrevs Dalet som en symbol för ett dörrskynke, en tältdörr:

       

 

En dörr kan symbolisera en passage, en öppning, en lösning.

 

Likt Dag och Natt, likt Man och Kvinna är en enhet är Gud Ett (Echad)

"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en (Echad)."
5 Moseboken 6:4

Västerländskt mot Hebreiskt tankesätt

Den judiska bönen ovan, Shma, från Femte Moseboken, använder ordet echad som ovan översätts med "En". Västerländskt synsätt ser exempelvis ”ett träd”, ”en sjö” eller ”en människa” som skilda objekt. Det hebreiska synsättet ser allt som sammanhängande objekt. Trädet är ett träd med blad, grenar, stam och rötter. Trädet får vatten från en yttre källa, och solljus från solen och så vidare. Ett träd är en del av ett större sammanhang och trädet består av olika delar som fungerar tillsammans. Trädets delar består i sin tur av mindre beståndsdelar. 
En människan har armar, ben, hjärta, hjärna, blod, muskler, och så vidare, där allt är delar av en helhet som är beroende av, mat, vatten, värme, och syre som kommer från träd och växter. Allt hänger samman. Med denna förståelse av hebreiskt tänkande skall vi titta närmare på ordet "Echad".

Echad

Echad i "Herren är En", stavas med bokstäverna  Alef(א), Chet(ח), Dalet(ד).

Chet

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....