Ordet Torah som ofta översätts ”lag” kommer av ordet Yarah som betyder att kasta.

Yarah

Ordet Torah som ofta översätts ”Lag” kommer av ordet Yarah som betyder ”att kasta”.
Yarah stavas med tre bokstäver, רה'Yood, Reish, och Hey.

Ordet för Far heter Ab på hebreiska, stavas med bokstäverna Alef (א)och Beit (ב). oxe plus hus.

Far - Ab

Ordet för Far heter Ab på hebreiska, Abba är hebreiska för Pappa. Ab stavas med bokstäverna Alef (א)och Beit (ב)

Alef  (א)

Alef betyder OXE på hebreiska. Vid tiden för Abraham skrevs bokstaven som en bild av ett oxhuvud.

    (ca. 1800-talet f.Kr)    (ca. efter 1200-talet f.Kr) 

Vid tiden för Kung David hade Alef förenklats till 3 streck. Vi kan se var vi fått vår bokstav A ifrån. Vårt "lilla a" liknar oxhuvudet, och roterar den högra bokstaven 90° medurs får vi stora A.

 

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....