Reish är tjugonde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Reish betyder Huvud och den antika symbolen illustrerade ett huvud.som symboliserade att styra, leda och vara först.

Reish är tjugonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Reish betyder Huvud på hebreiska och den antika symbolen illustrerade ett huvud. Hebreiska språket fokuserar på funktionen av ett objekt och ett huvuds funktion är att styra, leda. Huvudet leder och är toppen och början.

Gamla Testamentet börjar som bekant med "I begynnelsen skapade Gud....". (1 Mos 1:1). Ordet "I" kommer från andra bokstaven, "Beit" som betyder hus (se Beit - ב ). Ordet "Begynnelsen" kommer från Reish eller Rosh som betyder Huvud eller början.  Här översätts det "begynnelse". Reish / Rosh kan även betyda prins och rike,  huvudet i väldet. Tyska ordet Reish och Svenska ordet Rike kommer mest sannolikt från hebreiska ordet Reish. Symbolen skrevs antikt så här:

                                          

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknen likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden för Kung David hade bokstaven Reish förenklats:    

Sheen är tjugoförsta bokstaven i det hebreiska alfabetet. Sheen betyder tänder och det antika tecknet för Sheen var två framtänder. Tänder kan symbolisera att tugga, pressa, att äta eller att konsumera och förstöra.

Sheen är tjugoförsta bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Sheen betyder tänder. Det antika tecknet för Sheen var två framtänder. Tänder kan symbolisera att tugga, pressa, att äta eller att konsumera, förstöra. Tänder kan symbolisera något skarpt. Då det var två tänder kunde symbolen vid  tillfällen även representera, ett par eller två.

            

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknen likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Sheen förändrats sparsamt:

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....