Tav är tjugoandra och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet.  Tav betyder tecken och symbolen för Tav var antikt ett kors. Tav kan symbolisera en markering, märke, symbol.

Tav är tjugoandra och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Tav betyder tecken och symbolen för Tav var antikt ett kors. Tav kan symbolisera en markering, märke, symbol

                                                  

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Tav inte förändrats märkbart. I Hesekiel 9:4  uppmanar Gud Hesekiel att sätta ett märke, ett Tav, i pannan på de rättfärdiga. Detta var strax före Israels fall, 587 F.Kr. och Tav skrevs fortfarande som ett kors, enligt nedan. Gud manar alltså rättfärdiga att sätta ett kors i pannan, 600 år före Jesu tid:

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....