Ordbilden för stad är att se vad människor byggt

Ayar(עיר) är ett ord på hebreiska som översätts stad på svenskaStad eller By

Ayar(עיר) är ett ord på hebreiska som översätts stad på svenska. Ayar stavas med bokstäverna Ayin(ע), Yood(י) och Reish(ר):

 

Bokstaven Ayin(ע)

Bokstaven Ayin(ע) betyder öga på hebreiska och den antika symbolen för Ayin var ett öga:

Öga(Ayin) symboliserar att se, men även att förstå.

Ordbilden för Nåd, Chen (חן), är att värna om livet, skydda fortsatt liv.

Nåd, Chen (חן)

Det hebreiska ordet som vanligen översätts nåd är Chen (חן) eller Chenan (חנן) och stavas med bokstäverna Chet(ח) och Noon (נ). På engelska översätts ordet Chen vanligen med ordet "Grace".

Chet (ח)

Bokstaven Chet betyder mur eller staket och skrevs antikt som en symbol av ett staket:

          

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....