Att Ställa klockan efter Guds klocka

Tankesätt ha förändrats sedan biblisk tid. Att ställa klockan efter Guds Klocka är avgörande för att synkronisera oss med Guds försoningsplan. Det kan annars vara lätt att misstolka och missförstå Guds ord och i förlängningen, Guds karaktär. En viktig del av bibeln är dess kalender.  Nu ska vi titta närmare på det grundläggande bibliska dygnet, veckan, månaden, året, och dess indelning. 

Detta är:  Guds Kalender - En Introduktion (Del. 1 av 2)

 

Dygn

En grundläggande indelning av dygnet kommer ifrån Mosebokens första kapitel, som innehåller skapelseberättelsen. Där står det följande:

 “Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”
Första Moseboken 1:4-5

Här ser vi dygnets två mest grundläggande beståndsdelar. Den mörka delen, natten och den ljusa delen, dagen. Vårt dygn startar vid midnatt. men ett Judiskt dygn och det bibliska dygnet startar och slutar med vid solnedgång.

 

Första Delen av dygnet - Natten

Enligt traditionen startar natten och det bibliska dygnet när tre stjärnor ses på himlen. Natten var indelad i tre delar och detta var när vaktposterna avlöste varandra. Nattens vaktposter delades in i "början", "mitten", och "morgonpasset". Följande bibelverser talar om dessa tre nattposter:

 "Stig upp om natten och ropa vid början av varje vakt, töm ut ditt hjärta som vatten, öppna dig inför Herren."
Klagovisorna 2:19

 

 "Gideon och hans hundra man nådde utkanten av lägret i början av mellersta nattväkten, efter vaktavlösningen. De stötte i hornen och slog sönder krukorna de hade med sig."
Domarboken 7:19

 

Dagen därpå delade Saul upp folket i tre avdelningar, och i morgonväkten bröt de in i lägret. När dagen blev som hetast var ammoniterna slagna.
Första Samuelsboken 11:11

Vid tiden för Jesus och när Romarriket erövrat Israel hade nattens vaktposter istället blivit indelade i fyra delar, vilket vi kan se i Matteus evangelium:

 Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön.
Matteus 14:25

Första delen av dygnet, natten, avslutades när solen blev synlig, soluppgången.

Andra Delen av dygnet - Dagen

När solen blev synlig startade andra delen av dygnet, dagen. Detta förenklas i vissa bibelöversättningar till kl sex på morgonen, men som vi vet varierar tiden för soluppgången över året. Likadant varierar tiden för solnedgången över året. För att bättre förstå bör vi istället tänka oss att vi inte har någon klocka alls utan solen är vår klocka.

Tiden då solen var synlig delades in i tolv lika delar. Soluppgången räknades som första timmen och när solen nått halvvägs upp markerade det den 3:e timmen. När solen stod som högst, var det den 6:e timmen. När solen var halvvägs ner var det följaktligen 9:e timmen och solnedgången var 12:e och sista timmen på dagen och dygnet. 

 

I liknelsen om "Vingårdsarbetarnas Lön" i Matteus kan vi se Jesus använda denna tidsindelningen:

 Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen.
Matteus 20:3-6

 

Solnedgång, 12:e timmen avslutar dagen och dygnet. Näst följande dygn påbörjas åter när tre stjärnor visar sig på himlen.

 

Veckan

Veckan delades i sju dagar /dygn, även detta enligt första kapitlet i Bibeln. De hebreiska dagarna har inga direkta namn utan anges som första dagen, andra dagen, tredje dagen, fjärde dagen, femte dagen och sjätte dagen, sista dagen är sabbaten: 

  1. Yom Rishon (ראשון), Första Dagen (Söndagen)
  2.  Yom Sheini ( שני), Andra Dagen (Måndagen)
  3. Yom Shlishi (שלישי) Tredje Dagen (Tisdagen)
  4. Yom R'vi'i (רביעי), Fjärde Dagen (Onsdagen)
  5. Yom Chamishi ( חמישי) Femte Dagen (Torsdagen)
  6. Yom Shishi (שישי), Sjätte Dagen (Fredagen)
  7. Yom Shabat (שבת), Sjunde Dagen, Sabbatsdagen, (Lördagen)

 Sista dagen, sjunde dagen (Yom Shebat) är vilodagen, sabbaten (eShabbat). I Hesekiel talar Gud om sabbaten och säger följande:

Jag förde dem ut ur Egypten, ut i öknen. Jag gav dem mina bud och lärde dem mina stadgar, den som håller dem får leva. Dessutom gav jag dem mina sabbater till ett tecken som förenar mig och dem, för att de skall inse att det är jag, Herren, som helgar dem.
Hesekiel 20:10-12

Sabbaten är upprättad av Gud som ett tecken som förenar människan och Gud. Till Sabbaten räknas inte endast sista dagen i veckan utan även Guds Högtider. Dessa Guds högtider är följande: 

Vårhögtiderna vid Påsk (Pesach, Matza, Yom Reshit) och Pingst (Shavout), och Hösthögtiderna, som är Påminnelsedagen eller Shofarblåsardagen (Yom Teruah, Rosh Hashana), Fastehögtiden (Yom Kippur) och Lövhyddefesten (Succot)

I första Moseboken står det:

Gud sade: "På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden." Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna.
Första Moseboken 1:14-16

Gud skapade en ordning där himlakropparna pekar på tider, dagar och och högtider.. Sol och Måne utmärker alltså högtider, dagar och år. Dygnets indelning har vi sett baseras på vad vi upplever som solens rörelse ( Egentligen är detta jordens rotation). Dagtid fungerar solen som en klocka och signalerar början och slutet på dygnet. Månen däremot användes som kalender och visade tiden på månaden.

Bibliska Månader

Året delas in i tolv månader, där månadens längd bestäms av månens faser. Vi delar in månaden i fyra delar, i fyra månkvarter, eller fyra veckor. Genom att titta på månen kan vi se var vi är i månaden. Första dagen i månaden inleds med en tunn ljusstrimma visar sig till höger på månen. Vi kommer felaktigt kalla detta "nymåne" (Nymåne definieras egentligen till strax före ljusstrimman blir synlig). Varje ny månad firas med Rosh Chodesh, som räknas som en mindre högtid, och en början på något nytt.

Månadens faser är:

Nymåne:

Första Kvarteret - Första Månkvarten- Högra halvmånen visar en vecka in i månaden, slutet på första månkvarten:

Andra Kvarteret - Andra Månkvarten - Fram till fullmåne som visar mitten av månaden och slutet av andra veckan och 2:a månkvarten:

Tredje Kvarteret - Tredje Månkvarten - Fram till att vänstra halvmånen visar tredje veckans slut och avslutar 3:e månkvarten:

Fjärde Kvarteret - Fjärde Månkvarten - Månaden avslutas med att månens reflektion försvinner till vänster, och avslutar 4:e månkvarten:

Två Vittnen

Starten på månaden fastställdes med att två trovärdiga vittnen vittnade om en synlig nymåne när första ljusstrimman blev synlig till höger av månen. Fastställandet av månadens start var viktigt främst vid Rosh Hashana och starten på det nya året. Rosh Hashanah, Nyåret, sammanfaller med Guds Högtid, Yom Teruah. Yom Teruah, trumpet-högtiden är den enda av Guds högtid som inleds med nymåne, och det var viktigt att veta när högtiden började. När två tillförlitliga vittnen utsedda av prästerna i Jerusalem hade vittnat om en synlig nymåne blåste man i Shofarerna (trumpet-hornen) som en start på det nya året och Yom Teruah. Detta avgjorde även vilken dag den stora fastedagen, Yom Kippur, skulle infalla, tio dagar in i månaden Tishri. 

Flera av Guds högtider firas i mitten av månaden, den 14:e/15:e, då det är fullmåne. Fullmåne representerar en fullbordan. Både Pesach ,som vi kallar påsk och lövhyddohögtiden, Succot, infaller alltid vid fullmåne.  

 

Två Nyår

Den Civila Kalendern är den ursprungliga kalendern i Gamla Testamentet som definierar månader och dagar. Den Första Månaden i den Civila Kalendern börjar med månaden Tishri, och Högtiden Rosh Hashanah och Yom Teruah (brukar infalla i September enligt vår moderna kalender):

Moses ledde ut folket ifrån Egypten i den 7:e månaden, månaden Nissan. Nissan infaller ett 1/2 år efter nyåret, Rosh Hashanah (efter månaden Tishri).  Uttåget ur Egypten firades som en ny tid och en ny början. Månaden Nissan anses därför vara början på den religiösa kalendern, och har blivit första månaden i den religiösa kalendern.

Månaden Nissan är också den månad Jesus dog på korset och uppstod igen. Månaden Nissan sammanfaller därmed som ett markant tidstecken för både det kristna och judiska tidsförloppetSiffran sju, Sheba, är kopplat till omvändelse. Nissan, den sjunde månaden, är alltså en månad som signalerar omvändelse.

Läs mer om siffran sju och omvändelse i tidigare avsnitt: 1. Finns det ett samband mellan Omvändelse, Sabbat, Siffran 7, Ingå en Ed, och att Ta Gisslan?

Månaden Tishri är första månaden in den Civila Kalendern, Månaden Nissan är första månaden i den Religiösa Kalendern.
Månaden Tishri är sjunde månaden in den Religiösa Kalendern, Månaden Nissan är sjunde månaden i den Civila Kalendern.

Månaden Tishri, som tidigare var första månaden i den civila kalendern blir nu månad 7 i den religiösa kalendern. Månaden Tishri startar med Rosh Hashanah som är nyåret i den civila kalendern. Hösthögtiderna, Rosh Hashanah, Yom Kippur och Sukkot infaller alla i månaden Tishri. Det är månaden då den judiska traditionen förväntar sig Messias komma, och är då Bibeln pekar på som Jesu, vår messias återkomst. Tishri, den sjunde månaden i den religiösa kalender blir den nya omvändelsemånaden i den religiösa kalendern.

Läs mer om siffran sju och omvändelse i tidigare avsnitt: 1. Finns det ett samband mellan Omvändelse, Sabbat, Siffran 7, Ingå en Ed, och att Ta Gisslan?