Sanning - Emet - Början, Slutet och allt där emellan

Emet (אמת)- Sanning

 Det hebreiska ordet Emet översätts sanning. Emet stavas med bokstäverna Alef (א), Mem (מ) och Tav (ת).

 

Bokstaven Alef (א) - första i Alfabetet

Bokstaven Alef (א) är första bokstaven i det hebreiska alfabetet och betyder oxe. En oxe är stark och brukades användas som dragdjur som drog plogen och gick först framför plogen. Antika symbolen för Alef var en illustration av ett oxhuvud:

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

 

Bokstaven Tav (ת) - Sista i Alfabetet

Bokstaven Tav (ת) är sista bokstaven i det hebreiska alfabetet och betyder tecken, eller kors. Tav skrevs antikt som två korslagda streck:

      

Läs mer om: 22. Tav - ת - Kors, Tecken - Märke, Tecken, Signal, Markering

 

Bokstaven Mem (מ) - Mittersta i Alfabetet

Bokstaven Mem(מ) betyder vatten. Antikt skrevs bokstaven mem som en bild av flödande vatten:

Flödande vatten är livfullt. Vatten är även nödvändigt för livet, växter behöver vatten för att gro och att växa. Människor och djur behöver vatten för att leva.

Mem är placerat 12:e bokstaven i det hebreiska alfabetet, i mitten av alfabetet. 

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

 

EMeT  (אמת)

Emet, ordet för sanning, stavas med Första bokstaven(Alef), Sista bokstaven(Tav), och Mittersta bokstaven(Mem) i alfabetet. Jesus säger att "Jag är vägen, sanningen och livet." (Johannes 14:6). I Guds Ord beskriver Gud och Jesus som är sanningen som den första, sista och allt där emellan:

"Och han sade till mig: "Det har skett. Jag är A och O, början och slutet."
Uppenbarelseboken 21:6

"Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet."
Uppenbarelseboken 22:13

"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren."
Uppenbarelseboken  1:8

Så säger Herren, Israels konung, han som friköper dem, Herren Sebaot: Jag är den förste, jag är den siste. Det finns ingen annan Gud än jag.
Jesaja 44:6

"Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet."
Hebreerbrevet 13:8

Gud är sanningen, början, slutet och allt där emellan, precis som ordbilden för Emet (אמת) beskriver. Bokstaven Alef, äxen oxen som drar, styrkan, den första. Bokstaven Mem, vattnet som ger liv, och bokstaven Tav, är tecknet, korset som ger oss frälsning i Jesus Kristus.