Ordet Torah som ofta översätts ”lag” en kommer av ordet Yarah som betyder att kasta.

Yarah

Ordet Torah som ofta översätts ”Lag” kommer av ordet Yarah som betyder ”att kasta”.
Yarah stavas med tre bokstäver, רה'Yood, Reish, och Hey.

 

Första Bokstaven

     (Yood- hand- antik symbol)   

Yood betyder hand och skrevs antikt med ett tecken för en hand.

Läs mer om: 10. Yood- י - Arm, Sluten Hand, Arbete, Kasta, Prisa

 

Andra Bokstaven

         (Reish- huvud- antik symbol)

Reish betyder Huvud eller person och antika symbolen var en bild av ett huvud.

Läs mer om: 20. Reish- ר - Huvud - First, Top, Början

 

Tredje Bokstaven

            (Hey-man med händerna i luften- antik symbol)

Läs mer om: 5. Hey - ה - Hallå, Hej

Hey var en person med händerna i luften och symboliserar att "komma ifrån".

 

 Yarah , רה'

    
(antika tecken)
 
      
 רה' 
(med moderna tecken)

Tillsammans bildar dessa tre bokstäver ordbilden:
vad som kommer ifrån personens hand”

Yarah רה' betyder att kasta
Yarah = "Kommer ifrån"(Hey) + "personens"(Reish) + "hand" (Yood) = ”Att Kasta”

 

Exempel på Yarah i bibeln  

 I 2 Mos 15:4 används ordet Yarah:

"Faraos vagnar, hela hans här, kastades (yarah) i havet, hans tappraste män dränktes i Sävhavet"
2 Mos 15:4

Yarah översätts ibland med "att skjuta", att skjuta är att kasta med ett verktyg, ett vapen, en pilbåge, en slunga eller liknande. I Första Samuelsboken 20:20 översätts ordet yarah, med att skjuta:

"..då kommer jag och skjuter (yarah) pilar åt det hållet, som om jag sköt till måls.."
Första Samuelsboken 20:20

Ordet Yarah används även med att leda någon i en viss riktning, att peka åt ett håll, vägleda, eller att undervisa. Att peka är att ”kasta sinnet”, rikta ögat, rikta uppmärksamheten i en viss riktning eller att leda någon på livets väg. I 3 Mos 10:11 översätts yarah med ”att undervisa”:

"...och undervisa (yarah) israeliterna om alla de lagar som Herren har givit dem genom Mose."
3 Mos 10:11

Samma ord används i följande vers i 2 Mos 15:25:

"Mose ropade till Herren, och Herren visade (yarah) honom ett stycke trä."
2 Mos 15:25

Torah

Lägger vi till bokstaven Tav, vilket betyder tecken eller kors, framför ordet Yarah får vi ordet Torah, vilket betyder Undervisning och kommer av ordet Yarah, som betyder att visa vägen, att kasta. Ordbilden för Torah blir "tecknet som kommer från handen", ett tecken, en symbol som visar vägen. 

 (Bokstaven Tav- skrevs antikt som ett kors)

  (Tav- Moderna tecknet för tav skiljer sig från det antika tecknet)

Läs mer om: 22. Tav - ת - Kors, Tecken - Märke, Tecken, Signal, Markering

 

תורה - Torah (betyder att undervisa)