Yood är tionde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Yood betyder Arm eller Hand och symbolen illusterade en Arm. Symboliskt betydde Yood att arbeta, att kasta, att Prisa

Yood är tionde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Yood betyder Arm eller Hand och symbolen illustrerade en Arm. Symboliskt betydde Yood att arbeta, att kasta, att Prisa:

                                                           

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. 

Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Yood förändrats och symboliken hade i stort försvunnit:

                               

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Tecknet för Yood blev ändrat till det minsta tecknet i det hebreiska alfabetet:

                                 

 

Det nya skrivsättet tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring Israel, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Numeriskt

Yood är nummeriskt siffran 10

 

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language