Detta är 7. Pingstdagen - "Shavuot" (Del 1 av 2)

 

Öknen - Uttåget ur Egypten - 

Guds Utvalda Folk, Israels folk, lämnade Egyptens slaveri och avgudadyrkan i Egypten på påsken. Man lämnade Egypten för friheten, i förlitan på Gud. Men vad ska man nu tro på, vad ska man följa, på vad bygger man sin förståelse av vad som är rätt och fel? Man följer nu Gud, en sand pelare på dagen, en eldstod om natten, men vad följer man i sinnet, hur rotar man Guds relationen utan att falla tillbaka till gamla mönster och avgudar? Jesus talar om betydelsen av att vara rotad i Guds Ord i liknelsen om sådden:

"Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
Matteus 13:18-23

 

Ordet "shavuot"

Shavuot är ordet Sheba i plural. Sheba betyder "Sju", men är även ordet för "Ed" eller förbund. Shavuot i plural syftar till 7 i plural, 7 veckor, sju gånger 7 dagar. 

"Förstlingsfrukten" -  Del 3 av 3 i serien: Vårhögtiderna

 

Vårhögtiderna - Förstlingsfrukten

Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
 Påsk (Mars 2021)4. Vårhögtiderna - "Påsk" (Del 1 av 3)
• Det Osyrade Brödets högtid  (April 2021)5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)
• Förstlingsfrukten (Maj 2021)6. Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3)

 

Förstlingsfrukten

Sista vårhögtiden , som kallas förstlingsfrukten infaller dagen efter Påskens Sabbat. Det är dagen då Jesus återuppstår efter 3 dagar och 3 nätter i dödsriket. På denna dag, över tusen år tidigare gick det utvalda folket, Israels folk genom röda havet. Dagen som också kallas första skörden och ska vi snart se hur denna dag kopplar samman med dopet. Allt detta vittnar om samma tid, samma dag. Dagen pekar på det nya livet i Guds frälsning. Början på vandringen genom öknen mot det förlovade landet. Människans frälsning genom Jesus Kristus startar med Jesu död och uppståndelse. Guds försoningsplan med människan startar med "den första skörden"...

"Det Osyrade Brödets Högtid" -  Del 2 av 3 i serien: Vårhögtiderna

 

 

Vårhögtiderna - Det Osyrade Brödets Högtid

Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
 Påsk (Mars 2021) - 4. Vårhögtiderna - "Påsk" (Del 1 av 3)
• Det Osyrade Brödets högtid  (April 2021) - 5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)
• Förstlingsfrukten (Maj 2021) - 6. Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3)

 

Rensa från syrat bröd

Före påsken rensar man hemmet från jäst bröd / syrat bröd, enligt 2 Moseboken 12:15-16.

"I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus, ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. Den första dagen skall ni hålla en helig (kodesh) sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla skall få äta"
2 Moseboken 12:15-16

"Påsk" -  Del 1 av 3 i serien: Vårhögtiderna

 

Vårhögtiderna - Påsken

Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
 Påsk (Mars 2021) - 4. Vårhögtiderna - "Påsk" (Del 1 av 3)
• Det Osyrade Brödets högtid  (April 2021) - 5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)
• Förstlingsfrukten (Maj 2021) - 6. Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3)

 

Påsken

Påsk eller Pesach har blivit det samlade namnet för alla dessa tre högtiderna. Påsken infaller den 14:e Nissan, mitten av månaden, då det alltid är fullmåne. Månaden Nissan är första månaden i den religiösa bibliska kalendern och den sjunde månaden i den civila bibliska kalendern