Man/Kvinna - Hand i Elden (Den Stora Konsumenten)

Man och Kvinna 

Det hebreiska ordet för Man är Ish (איש).  Ish stavas med bokstäverna Alef (א), Yood (י) och Sheen (ש).

 Läs även om: Adam - Människan, Första dörren till levande vatten

Man (ish) stavas med tre bokstäver: Alef (א), Yood (י) och Sheen (ש):

 

Bokstaven Sheen (ש)

Sheen betyder tänder och antikt liknade symbolen för Sheen två framtänder:

        (Arkeologiska fynd visar olika varianter på den antika symbolen för Sheen)

Idag skrivs bokstaven Sheen så här:

Tänder (Sheen) kan symbolisera att tuggahålla tag eller att konsumera, att förstöra.

Läs mer om: 21. Sheen - Framtänder - Skarp, Pressa, Äta, Konsumera, Två

 

Bokstaven Alef (א)

Bokstaven Alef (א) betyder oxe och symboliserar något starkt, något som drar eller som leder och går först.

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

 

Eld - Esh (אש)

Sätter vi samman bokstäverna Alef och Sheen får vi ordet Esh. Esh bildar ordbilden "Stark konsumtion", eller "Stark förstörare". Det hebreiska ordet Esh översätts Eld.

En eld kan både förstöra, konsumera men kan även rena, rensa bort.

 

Bokstaven Yood (י)

Den tredje bokstaven i ordet Ish är Yood (י). Yood betyder hand. Antikt skrevs Yood som en hand på en arm:

Idag är bokstaven Yood den minsta bokstaven i det hebreiska alfabetet:

Läs mer om: 10. Yood- י - Arm, Sluten Hand, Arbete, Kasta, Prisa

 

Man, Ish (איש)

I ordet för man, Ish (איש) placeras bokstaven yood mellan bokstäverna Alef (א) och Sheen (ש). Yood placeras alltså i mitten av ordet för Eld -  Esh (אש). Ordbilden för Ish bildar "En hand i elden" eller "Den stora konsumenten".  Människan är skapad med fri vilja att "styra elden", med "handen i elden". Människan är  den stora konsumenten, som från livets början konsumerar. Människan konsumerar syre, vatten och föda så länge människan är i livet. Först när livet på jorden är över är också konsumtionen över. Vi skiljer oss från övrig skapelse där vi även odlar, skapar och utvecklar. Vi styr med "handen" vår konsumtion och hur vi använder våra resurser. Vi har även en förmåga att förstöra och ta liv samtidigt som vi kan skapa och utveckla skydda och bevara liv.  Vi kan både göra gott och göra ont, vi styr själva vad vi gör. Med vår fria vilja kan vi använda ”elden”, vår konsumtion, till att förstöra eller använda ”elden” för att rena. Konsumtion i sig är varken god eller ond, utan neutral. Det är hur vi människan väljer att styra "handen i elden" som avgör resultatet.

 

Kvinna, Ishah (אשה)

Adderar vi bokstaven Hey efter ett ord menas "att komma ifrån". Lägger vi till Hey efter Ish, får vi ordet Ishah, vilket är ordet för kvinna på hebreiska. I första moseboken står det:

"Då sade mannen (Ish): "Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna (Ishah) skall hon heta, av man (Ish) är hon tagen." Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.
Första Moseboken 2:23-24

Detta enligt översättning Bibel 2000. Andra översättningar skiljer sig något åt:

Hon ska heta kvinna, ty (eller för) av man är hon tagen.
Första Moseboken 2:23-24 (Svenska Folkbibeln)

Hon skall heta maninnaty av man är hon tagen.
Första Moseboken 2:23-24 (1917-års översättning)

 Jesus hänvisar till detta bibelordet när han i Matteus säger:

"Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."
Matteus 19:3-6

 

Tar vi bort Gud (Yah) i vår relation får vi, eld mot eld kvar. Esh - EshMan och Kvinna med eller utan Gud?

Ordet för Gud är Jehovah (alternativt uttal: Jahveh). Jehovah stavas med fyra bokstäver:
Yood, Hey, Vav, Hey (יהוה , hebreiska läses från höger till vänster)

Jehovah (יהוה) förkortas ofta till Yah (יה) som stavas med de två bokstäverna Yood (י) och Hey (ה):

יה (Yah) är namnet på Gud

I orden Man och Kvinna representeras båda dessa bokstäver:

איש (Ish,Man)                  -  Yood (י) i ordet för manIsh

אשה (Ishah, Kvinna)  - Hey (ה) i ordet för kvinna, Ishah

 

När mannen och kvinnan förenas i äktenskap och blir de ett.  Mannen och kvinnan bidrar med en bokstav var till ordet för Yah, Gud. Guds namn, Yah, är alltså delaktig i sammanfogningen av mannen och kvinnan.

"En Förening av Man och Kvinna fullbordar Guds namn Yah (יה)"

Tar vi däremot bort Gud (יה) från sammanfogningen, tar vi bort Yah från, Ish och Ishah, mannen och kvinnan. Tar vi bort Yood och Hey från Ish och Ishah återstår Alef och Sheen i båda orden. Alef och Sheen, bildar ordet Esh, ordet för Eld. Endast  Esh mot Esh återstår. Endast två förstörande eldar är kvar som konfronterar varandra..

Utan Gud, Yah (יה)  står "אש (eld) mot אש (eld)"