Nahum (Tröst, medlidande) som i Kafer-Nahum (Jesu hemstad) bildar ordbilden "separera liv från kaos"

Nachum - Tröst

Ordet Nahum som översätts tröst, ångra, lätta, ha medlidande, stavas med bokstäverna Noon(נ), Chet(ח), Vav(ו), och Mem(מ). Ordet kan även stavas utan bokstaven Vav(ו).

 

Bokstaven Noon(נ)

Bokstaven Noon betyder frö eller sädeskorn och antika tecknet för Noon var en bild av ett frö som börjat gro:

                              (Olika varianter på arkeologiska fynd av bokstaven Noon)

Noon representerat fortsatt liv, nästa generation. Fröet växer till och blir nästa generation av sin sort.

Läs mer om : 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

 

Bokstaven Chet (ח)

Bokstaven Chet (ח) betyder mur eller staket och skrevs antikt som en symbol av ett staket:

                 (Olika varianter på arkeologiska fynd av bokstaven Chet)

Ett staket eller mur användes för att dela av eller skydda någonting. Det kunde vara att skydda djur från yttre hot eller för att djuren inte skulle springa iväg. Chet kunde vara en mur som skyddade mot fienden, eller chet kunde vara en tältvägg som höll upp tältet som gav skydd mot regn, vind och stekande sol.

Läs mer om: 8. Chet - ח - Tältvägg, Mur, Vägg, Dela av

 

Bokstaven Vav(ו)

Bokstaven Vav(ו),  är ordet för tältpinne eller spik. Antika tecknet för bokstaven Vav var en bild av en tältpinne:

             (Olika varianter på arkeologiska fynd av bokstaven Vav)

En spik eller tältpinne användes för att fästa och foga samman. Vav symboliserar ordet "och" som fogar samman ord.

Läs mer om:  6. Vav - ו - Spik, addera, foga samman

 

Bokstaven Mem (מ)

Bokstaven Mem(מ) betyder vatten. Antikt skrevs bokstaven mem som en bild av flödande vatten:

Flödande vatten är i rörelse och är kraftfullt men flödar hit och dit i kaos och oordning.

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

 

Nahum - Tröst

Nahum stavas med bokstäverna Noon(נ)Chet(ח)Vav(ו), och Mem(מ). Ordbilden för Nahum blir "Separera liv från kaos", "att skydda livet från oordning". Nahum betyder alltså att ge tröst

Jesus i Kafernaum

I Matteus Evangelium står det att Jesus flyttar till Kafernaum:

Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen  folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Från den tiden började Jesus förkunna: "Omvänd er. Himmelriket är nära."
Matteus 4:13-17

Namnet Kafernaum är en sammansättning av orden Kafer och Nahum. Ordet Kafer betyder By eller Samhälle. Ordet Nahum betyder tröst. Jesus flyttade alltså till "Tröstens By". Matteus menar att detta uppfyller Jesajas profetia om en vändning för området:

Men natten skall vika där ångest nu råder. Om den förste slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land, så har den siste slagit med full kraft västerut, mot landet på andra sidan Jordan, mot de främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. 
Jesaja 9:1-4

Trösten för staden och området är handfast och konkret. Guds tröst är ljuset som strålar fram, jublet stiger och glädjen är stor när upprättelsen kommer i full kraft. Jesus är ljuset som flyttar in i Kafernaum.