Guds Ord förstås bäst utifrån sin tids sammanhang, kultur och historik. Västerländskt kalender skiljer sig från Guds Kalender vilket får avgörande betydelse i vår förståelse av Guds ord. Guds Kalender är en grupp av videoavsnitt från BibelRötter som har för avsikt att förklara och ge förståelse för Guds kalender och dess koppling till evangeliet.

Guds Kalender är andra kategorin av videoavsnitt från BibelRötter. Den första dagen i varje månad presenteras ett nytt spännande videoavsnitt med början den 1:a December, 2020. 

 BibelRötter (YouTube Kanal)- "Guds Kalender" (Spellista)

Se även:

► Bibelbegrepp

► Extra Material

Artikel: Biblisk Kalender (Datum/Tid) med Högtider

Detta är "8. Pingstdagen - "Shavuot" (Del 2 av 2)"

Se även del 1: 7. Pingstdagen - "Shavuot" (Del 1 av 2)

 

Sinais Berg liknar Pingstdagen

 

Midrash är en judisk skrift nedtecknad på 200-talet som innehåller en muntlig tradition och ansågs vara ett komplement till Torah. Midrash innehåll var välkänt och undervisades muntligt i synagogor vid Jesu tid. Enligt Midrash mullrade Guds röst som 70 tungor, 70 språk, på Sinais Berg inför Moses och folket. Detta skedde på dagen för Shavuot, pingstdagen. Enligt Judisk tradition representerar siffran 70, 70 nationer. Detta är de 70 folk som nämns i Första Moseboken. Dessa 70 nationer symboliserar världens nationer, världens folk och alla världens människor. I Apostlagärningarna, när folket från världens alla nationer samlats i Jerusalem och hör alla språk talas på pingstdagen, påminner detta om hur Gud talade till det utvalda folket på Sinais Berg många år tidigare till Moses och folket på Sinais Beg, enligt Midrash:

"När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: "Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen,

Detta är 7. Pingstdagen - "Shavuot" (Del 1 av 2)

 

Öknen - Uttåget ur Egypten - 

Guds Utvalda Folk, Israels folk, lämnade Egyptens slaveri och avgudadyrkan i Egypten på påsken. Man lämnade Egypten för friheten, i förlitan på Gud. Men vad ska man nu tro på, vad ska man följa, på vad bygger man sin förståelse av vad som är rätt och fel? Man följer nu Gud, en sand pelare på dagen, en eldstod om natten, men vad följer man i sinnet, hur rotar man Guds relationen utan att falla tillbaka till gamla mönster och avgudar? Jesus talar om betydelsen av att vara rotad i Guds Ord i liknelsen om sådden:

"Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."
Matteus 13:18-23

 

Ordet "shavuot"

Shavuot är ordet Sheba i plural. Sheba betyder "Sju", men är även ordet för "Ed" eller förbund. Shavuot i plural syftar till 7 i plural, 7 veckor, sju gånger 7 dagar. 

"Förstlingsfrukten" -  Del 3 av 3 i serien: Vårhögtiderna

 

Vårhögtiderna - Förstlingsfrukten

Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
 Påsk (Mars 2021)4. Vårhögtiderna - "Påsk" (Del 1 av 3)
• Det Osyrade Brödets högtid  (April 2021)5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)
• Förstlingsfrukten (Maj 2021)6. Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3)

 

Förstlingsfrukten

Sista vårhögtiden , som kallas förstlingsfrukten infaller dagen efter Påskens Sabbat. Det är dagen då Jesus återuppstår efter 3 dagar och 3 nätter i dödsriket. På denna dag, över tusen år tidigare gick det utvalda folket, Israels folk genom röda havet. Dagen som också kallas första skörden och ska vi snart se hur denna dag kopplar samman med dopet. Allt detta vittnar om samma tid, samma dag. Dagen pekar på det nya livet i Guds frälsning. Början på vandringen genom öknen mot det förlovade landet. Människans frälsning genom Jesus Kristus startar med Jesu död och uppståndelse. Guds försoningsplan med människan startar med "den första skörden"...

"Det Osyrade Brödets Högtid" -  Del 2 av 3 i serien: Vårhögtiderna

 

 

Vårhögtiderna - Det Osyrade Brödets Högtid

Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
 Påsk (Mars 2021) - 4. Vårhögtiderna - "Påsk" (Del 1 av 3)
• Det Osyrade Brödets högtid  (April 2021) - 5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)
• Förstlingsfrukten (Maj 2021) - 6. Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3)

 

Rensa från syrat bröd

Före påsken rensar man hemmet från jäst bröd / syrat bröd, enligt 2 Moseboken 12:15-16.

"I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus, ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. Den första dagen skall ni hålla en helig (kodesh) sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla skall få äta"
2 Moseboken 12:15-16

Underkategorier