Guds Ord förstås bäst utifrån sin tids sammanhang, kultur och historik. Västerländskt kalender skiljer sig från Guds Kalender vilket får avgörande betydelse i vår förståelse av Guds ord. Guds Kalender är en grupp av videoavsnitt från BibelRötter som har för avsikt att förklara och ge förståelse för Guds kalender och dess koppling till evangeliet.

Guds Kalender är andra kategorin av videoavsnitt från BibelRötter. Den första dagen i varje månad presenteras ett nytt spännande videoavsnitt med början den 1:a December, 2020. 

 BibelRötter (YouTube Kanal)- "Guds Kalender" (Spellista)

Se även:

► Bibelbegrepp

► Extra Material

Artikel: Biblisk Kalender (Datum/Tid) med Högtider

Tre bibliska skuggbilder av Kristus- Skapelseveckan- Guds Högtider - Menorah

Skuggbilder reflekterar Messias

I Bibeln hittar vi mönster som reflekterar Kristus och Guds försoningsplan med människan. Vi tittar i detta avsnittet på tre skuggbilder med liknande mönster i Bibeln som tillsammans pekar på Messias, Jesus Kristus. Dessa skuggbilder:

  1. Skapelseveckan
  2. Guds Högtider
  3. Menorah - Den sjuarmade ljusstaken

  

Vissa delar av "skuggan" och det profetiska i skuggbilden pekar på det som redan har uppfyllts medan andra delar av "skuggan" väntar vi på och som skall komma.

 

Skuggbilder

Vad innebär då dessa skuggbilder? Och vad har de för betydelse när vi läser Bibeln? I kolosserbrevet skriver Paulus:

"Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus.
Kolosserbrevet 2:16-17

En skugga ger en bild, en reflektion av en “kropp” som avger skuggbilden. Paulus tycks mena att Högtiderna, kalendern och sabbaterna är som en skuggbild en reflektion av Kristus, en spegelbild av de event och händelser som berör Jesus kristus, det som varit, det som är och skall komma. Högtiderna och sabbaterna är alltså skuggbilder av den verkliga "kroppen", kroppen som är Jesus Kristus. 

Varför ska vi tala om skuggbilderna i gamla testamentet när vi har nya testamentet? När vi belyser ett föremål, en kropp, som ger en skugga, exempelvis, en gaffel så ger det en skuggbild av en gaffel. En sked å andra sidan ger en skuggbild av en sked. En sked ger självklart inte en skuggbild av en gaffel eller tvärtom. En skuggbild av Kristus ger med andra ord en reflektion som pekar på Kristus. Lägger vi samman flera skuggbilder ger det en klarare bild av den reflekterade kroppen, Jesus Kristus. Det ger en bild av honom som skulle komma, Jesus som nu har kommit men även av Jesus, messias som ska återkomma. Moseböckerna och övriga gamla testamentliga böcker är fyllda med dessa skuggbilder. Dessa skuggbilder är direkta reflektioner av Messias. Genom att addera skuggbilder och Guds mönster kan vi mer klarsynt ta till oss herrens hela försoningsplan genom Kristus och undvika misstolkningar. I Hebreerbrevet står det att skuggan är en reflektion av verkligheten:

"Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med dem fullkomliga för all framtid."
Hebreerbrevet 10:1

Guds Kalender - En introduktion handlar om att Ställa klockan efter Guds klocka

Att Ställa klockan efter Guds klocka

Tankesätt har förändrats sedan biblisk tid. Att ställa klockan efter Guds Klocka är avgörande för att synkronisera oss med Guds försoningsplan. Det kan annars vara lätt att misstolka och missförstå Guds ord och i förlängningen, Guds karaktär. En viktig del av bibeln är dess kalender.  Nu ska vi titta närmare på det grundläggande bibliska dygnet, veckan, månaden, året och dess indelning. 

 

Detta är Guds Kalender - En Introduktion (Del 2 av 2)

 

By Gilabrand at en.wikipedia,Guds Högtider

Högtiderna som nämns i Moseböckerna benämns som Guds högtider: 

"Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Herrens högtider som ni skall utlysa som heliga sammankomster, mina högtider."
3 Moseboken 23:1-2

Högtiderna är alltså herrens högtider men benämns ofta som judiska då det främst varit en judisk tradition att följa de Bibliska högtiderna

"Högtiderna är Guds Högtider" 

Miqrai Kodesh - Heliga Sammankomster

Högtiderna utropas i tredje Moseboken som heliga sammankomster. Heliga Sammankomster kommer av hebreiska "Miqrai Kodesh". Ordet Kodesh som översätts Helig betyder snarare att avskilja, att separera, att avskilja för ett specifikt ändamål. Ordet Miqra översätts sammankomst och är ett ord som betyder, att samla, att repetera, som ett genrep inför något som skall hända. 

Miqrai Kodesh är alltså något som Gud avskilt för genrep, som en Guds sammankomst med människan. Guds högtider är alltså genrep för något som skall komma. Vissa händelser har redan skett på högtiderna och högtiderna är därför även en påminnelse för något som varitHögtiderna är kopplade till Guds försoningsplan för skapelsen, vilket gör Guds Kalender avgörande för vår förståelse för Guds tidstecknen.

Moed - Högtider

Ordet som översätts med högtid är Moed (מוֹעֵד) på hebreiska- och stavas med grundbokstäverna Mem(מ), Ayin (ע), och Dalet(ד):
(Notera att Moed även kan stavas med Vav adderat och adderar betydelsen "och", "addera" i ordbilden):

 

Bokstaven Ayin (ע)

Bokstaven Ayin (ע) betyder öga, och skrevs antikt med en symbol för ett öga:


  
Ett öga kan symbolisera att se och förstå.

Läs mer om: 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

 

Guds Kalender - En introduktion handlar om att Ställa klockan efter Guds klocka

Att Ställa klockan efter Guds klocka

Tankesätt ha förändrats sedan biblisk tid. Att ställa klockan efter Guds Klocka är avgörande för att synkronisera oss med Guds försoningsplan. Det kan annars vara lätt att misstolka och missförstå Guds ord och i förlängningen, Guds karaktär. En viktig del av bibeln är dess kalender.  Nu ska vi titta närmare på det grundläggande bibliska dygnet, veckan, månaden, året, och dess indelning. 

Detta är:  Guds Kalender - En Introduktion (Del. 1 av 2)

 

Dygn

En grundläggande indelning av dygnet kommer ifrån Mosebokens första kapitel, som innehåller skapelseberättelsen. Där står det följande:

 “Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”
Första Moseboken 1:4-5

Här ser vi dygnets två mest grundläggande beståndsdelar. Den mörka delen, natten och den ljusa delen, dagen. Vårt dygn startar vid midnatt. men ett Judiskt dygn och det bibliska dygnet startar och slutar med vid solnedgång.

 

Första Delen av dygnet - Natten

Enligt traditionen startar natten och det bibliska dygnet när tre stjärnor ses på himlen. Natten var indelad i tre delar och detta var när vaktposterna avlöste varandra. Nattens vaktposter delades in i "början", "mitten", och "morgonpasset". Följande bibelverser talar om dessa tre nattposter:

 "Stig upp om natten och ropa vid början av varje vakt, töm ut ditt hjärta som vatten, öppna dig inför Herren."
Klagovisorna 2:19

 

 "Gideon och hans hundra man nådde utkanten av lägret i början av mellersta nattväkten, efter vaktavlösningen. De stötte i hornen och slog sönder krukorna de hade med sig."
Domarboken 7:19

 

Dagen därpå delade Saul upp folket i tre avdelningar, och i morgonväkten bröt de in i lägret. När dagen blev som hetast var ammoniterna slagna.
Första Samuelsboken 11:11

Vid tiden för Jesus och när Romarriket erövrat Israel hade nattens vaktposter istället blivit indelade i fyra delar, vilket vi kan se i Matteus evangelium:

 Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön.
Matteus 14:25

Guds Högtider är Avskilda Genrep För Kommande Event som försonar människan med Gud

Guds Högtider - Heliga Sammankomster

Gud beskriver för Moses sju högtider som nedtecknades i Torah (Mosebökerna) och hur de skall firas. Högtiderna benämns som Guds högtider: 

"Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Herrens högtider som ni skall utlysa som heliga sammankomster, mina högtider."
3 Moseboken 23:1-2

Högtiderna är alltså herrens högtider men benämns ofta som judiska då det är judisk tradition att följa dessa högtider

"Högtiderna är Guds Högtider" 

Miqrai Kodesh - Heliga Sammankomster

"Heliga Sammankomster" i 3 Moseboken 23:1-2 (ovan) kommer av hebreiskan: "Miqrai Kodesh". Ordet "Kodesh" översätts Helig men betyder snarare att avskilja, att separera, att avskilja för ett specifikt ändamål. Ordet "Miqra" översätts sammankomster och är ett ord som betyder, att samla, att repetera, som ett genrep inför något som skall hända. 

"Miqrai Kodesh" är alltså något som Gud avskilt för genrep, för Guds sammankomst med människan. Guds högtider är alltså genrep för något som skall komma, men då vissa händelser redan har skett på dessa högtider är de även en påminnelse för något som varitHögtiderna är kopplade till Guds försoningsplan för skapelsen, vilket gör Guds Kalender avgörande för vår förståelse för Guds tidstecknen.

 "Högtiderna är en påminnelse för något som varit och skall komma"

 

Underkategorier