Moses lämnar över till Josua

Att följa Moses och att vara Mose lärjunge var att följa Torah och skrifterna kan vi läsa i Bibeln. I Johannes står det:

"De frågade honom: "Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?" Han svarade: "Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?" Då snäste de av honom och sade: "Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar."
Johannes 9:26-28

Till Moses gavs budorden, Torah, Guds undervisning under tiden efter folket lämnat Egypten. I 40 år ledde Moses folket i öknen. Men Gud förbjuder Moses att komma in i det förlovade landet. 

Här ser vi en fantastiskt spegelbild och en intressant skuggbild. Moses lämnar över till Josua. Josua var en av de tolv spejare som skickades ut för att undersöka det förlovade landet 40 år tidigare. Josua och Kaleb var de enda av de tolv som såg positivt på gå in i  Guds utlovade land och det fick folket att att tappa hoppet på Gud. Avsaknaden av folkets förlitan på Gud gör att de får vandra 40 år i öknen.

Namnet "Jesus" är en grekisk versionen av namnet "Josua"

Josua tar alltså över efter det att Moses går bort. Det är Josua som leder folket in i det förlovade landet. Namnet Jesus är en grekisk version av namnet Josua (eller Jehoshua). Rent bildligt är det alltså Moses, Torah och ”lagen” som leder folket 40 år i öknen men det är Josua (eller Jesus) som tar folket in i det förlovade landet.

I våra liv, är Torah en guide, en undervisning men det är tron på Jesus, Josua eller Yeshua som leder oss in i himmelriket, Guds rike. I våra vandring med Gud behöver vi Guds ords vägledning, Guds undervisning (Torah)  men det är Josua, ”Jesus” som för oss sista biten in i himmelriket, Guds Rike…..

 

Shavuot

Pingstdagen på hebreiska heter Shavout. Shavuot är ordet Sheba i plural. Sheba betyder "Sju", men även "Ed" eller "förbund". Shavuot i plural syftar bland annat till siffran 7 i plural, sju gånger 7 dagar, 7 veckor.

Shavuot infaller dagen efter sju gånger sju dagar efter påsk. Det vill säga, dagen efter 49 dagar efter Påsk, den 50:e dagen. Därav ordet "Pentecost" på engelska och "Pingst" på svenska som kommer av det grekiska ordet Πεντηκοστή (Pentēkostē) som betyder den "femtionde".

Ordet Sheba, kommer av rotordet Shub.  Shub betyder omvändelse på hebreiska.

Jesus kastar ut handlarna på templet-platsen inför Påsken. Detta helt enligt den judiska traditionen som skedde inför "Det Osyrade Brödets Högtid". Högtiden pekar på vår omvändelse och frälsning genom Jesus Kristus....

 

Rensa från syrat bröd

Före påsken rensar man, enligt judisk tradition, hemmet från jäst bröd / syrat bröd. Detta enligt 2 Moseboken 12:15-16:

"I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus, ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. Den första dagen skall ni hålla en helig (kodesh) sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla skall få äta"
2 Moseboken 12:15-16

Skapelseveckan - De tre första dagarna speglar de tre sista dagarna.....

Skapelseveckan

Första kapitlet i bibeln beskriver skapelseveckan. Gud skapade världen på sex dagar. Intressant är att de tre första dagarna förbereder för de tre sista dagarna. De tre första dagarna speglar och reflekterar, de tre sista dagarna.