Guds Högtider är Avskilda Genrep För Kommande Event som försonar människan med Gud

Guds Högtider - Heliga Sammankomster

Gud beskriver för Moses sju högtider som nedtecknades i Torah (Mosebökerna) och hur de skall firas. Högtiderna benämns som Guds högtider: 

"Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Herrens högtider som ni skall utlysa som heliga sammankomster, mina högtider."
3 Moseboken 23:1-2

Högtiderna är alltså herrens högtider men benämns ofta som judiska då det är judisk tradition att följa dessa högtider

"Högtiderna är Guds Högtider" 

Miqrai Kodesh - Heliga Sammankomster

"Heliga Sammankomster" i 3 Moseboken 23:1-2 (ovan) kommer av hebreiskan: "Miqrai Kodesh". Ordet "Kodesh" översätts Helig men betyder snarare att avskilja, att separera, att avskilja för ett specifikt ändamål. Ordet "Miqra" översätts sammankomster och är ett ord som betyder, att samla, att repetera, som ett genrep inför något som skall hända. 

"Miqrai Kodesh" är alltså något som Gud avskilt för genrep, för Guds sammankomst med människan. Guds högtider är alltså genrep för något som skall komma, men då vissa händelser redan har skett på dessa högtider är de även en påminnelse för något som varitHögtiderna är kopplade till Guds försoningsplan för skapelsen, vilket gör Guds Kalender avgörande för vår förståelse för Guds tidstecknen.

 "Högtiderna är en påminnelse för något som varit och skall komma"

 

Guds Kalender - En introduktion handlar om att Ställa klockan efter Guds klocka


Bibliska Månader

Året delas in i tolv månader, där månadens längd bestäms av månens faser. Vi delar in månaden i fyra delar, i fyra månkvarter, eller fyra veckor. Genom att titta på månen kan vi se var vi är i månaden. Första dagen i månaden inleds med en tunn ljusstrimma visar sig till höger på månen. Vi  kallar detta "nymåne".

(Notera: Nymåne definieras egentligen till strax före ljusstrimman blir synlig men för enkelheten skull kallar vi första synliga ljsstrimman för nymåne). 

Månadens faser är:

Nymåne:

Första Kvarteret - Första Månkvarten- Högra halvmånen visar en vecka in i månaden, slutet på första månkvarten:

Andra Kvarteret - Andra Månkvarten - Fram till fullmåne som visar mitten av månaden och slutet av andra veckan och 2:a månkvarten:

Tredje Kvarteret - Tredje Månkvarten - Fram till att vänstra halvmånen visar tredje veckans slut och avslutar 3:e månkvarten:

Fjärde Kvarteret - Fjärde Månkvarten - Månaden avslutas med att månens reflektion försvinner till vänster, och avslutar 4:e månkvarten:

 

Rosh Chodesh

Första dagen i varje ny månad firas med Rosh Chodesh, som räknas som en mindre högtid, och en början på något nytt.

En Vecka

Veckan delas i sju dagar /dygn enligt första kapitlet i Bibeln, skapelseveckan. De hebreiska dagarna har inga namn utan anges som första dagen, andra dagen, tredje dagen, fjärde dagen, femte dagen och sjätte dagen, sista och sjunde dagen kallas sabbaten: 

  1. Yom Rishon (ראשון), Första Dagen (Söndagen)
  2.  Yom Sheini ( שני), Andra Dagen (Måndagen)
  3. Yom Shlishi (שלישי) Tredje Dagen (Tisdagen)
  4. Yom R'vi'i (רביעי), Fjärde Dagen (Onsdagen)
  5. Yom Chamishi ( חמישי) Femte Dagen (Torsdagen)
  6. Yom Shishi (שישי), Sjätte Dagen (Fredagen)
  7. Yom Shabat (שבת), Sjunde Dagen, Sabbatsdagen, (Lördagen)


Sabbat

Sista dagen, sjunde dagen (Yom Shebat) är vilodagen, sabbaten. I Hesekiel talar Gud om sabbaten och säger följande:

Jag förde dem ut ur Egypten, ut i öknen. Jag gav dem mina bud och lärde dem mina stadgar, den som håller dem får leva. Dessutom gav jag dem mina sabbater till ett tecken som förenar mig och dem, för att de skall inse att det är jag, Herren, som helgar dem.
Hesekiel 20:10-12

Sabbaten är upprättad av Gud som ett tecken som förenar människan och Gud. Till Sabbaten räknas inte endast sista dagen i veckan utan även Guds Högtider. Sabbaten är en dag för vila och inget arbete utförs. Sabbaten är till för människans vila och försoning med Gud. Jesus förklarar: 

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?". Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta?. Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom." Och Jesus sade till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten."
Mark 2:23-28

Sabbaten är till för människans bästa och är inte ämnad för "lagiskhet". Gud värnar om livet och sabbaten är till för upprättande av livet. Människans vila och omvändelse till Gud ger liv. När lärjungarna rycker ax för att äta för mat, görs det för nödvändig energi som ger liv. Det handlar inte om respektlösthet för sabbaten utan respekten för livet.

Ett Dygn - Delas i två delar , Natt och Dag, Soluppgång och Solnedgång avgör start och slut på dygnet.

Ett Dygn - 2 Delar

Dygnet delas in i två delar i skapelseberättelsen:

“Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”
Första Moseboken 1:4-5

2 Delar:

  1.  Mörka delen - Natten - Startar vid solnedgång och slutar med soluppgång
  2.  Ljusa delen - Dagen - Startar med soluppgång och slutar med solnedgång