Shavuot

Pingstdagen på hebreiska heter Shavout. Shavuot är ordet Sheba i plural. Sheba betyder "Sju", men även "Ed" eller "förbund". Shavuot i plural syftar bland annat till siffran 7 i plural, sju gånger 7 dagar, 7 veckor.

Shavuot infaller dagen efter sju gånger sju dagar efter påsk. Det vill säga, dagen efter 49 dagar efter Påsk, den 50:e dagen. Därav ordet "Pentecost" på engelska och "Pingst" på svenska som kommer av det grekiska ordet Πεντηκοστή (Pentēkostē) som betyder den "femtionde".

Ordet Sheba, kommer av rotordet Shub.  Shub betyder omvändelse på hebreiska.

Jesus kastar ut handlarna på templet-platsen inför Påsken. Detta helt enligt den judiska traditionen som skedde inför "Det Osyrade Brödets Högtid". Högtiden pekar på vår omvändelse och frälsning genom Jesus Kristus....

 

Rensa från syrat bröd

Före påsken rensar man, enligt judisk tradition, hemmet från jäst bröd / syrat bröd. Detta enligt 2 Moseboken 12:15-16:

"I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus, ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. Den första dagen skall ni hålla en helig (kodesh) sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla skall få äta"
2 Moseboken 12:15-16

Skapelseveckan - De tre första dagarna speglar de tre sista dagarna.....

Skapelseveckan

Första kapitlet i bibeln beskriver skapelseveckan. Gud skapade världen på sex dagar. Intressant är att de tre första dagarna förbereder för de tre sista dagarna. De tre första dagarna speglar och reflekterar, de tre sista dagarna. 

 

Menorah - en skuggbild av Messias

 Menorah - Den sjuarmade ljusstaken

 I Hebreerbrevet står det:

"Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget."
Hebreerbrevet 8:1-5

Föremålen i förbundstältet, som senare skulle hamnade i templet i Jerusalem var skuggbilder av de himmelska tingen. Ett av dessa föremål var den sjuarmade ljusstaken (Menorah). Gud sa till Moses:

"Du skall göra ett lampställ (menôrâ) av rent guld. Det skall göras i hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blommorna skall göras i ett stycke med lampstället. "Sex armar skall gå ut från lampstället, tre på den ena sidan och tre på den andra.... Se till att du gör detta efter de förebilder som du har fått se på berget."
Andra Moseboken 25:31-40