Kaleb, hund, ordbilden blir all hjärta

Kaleb

Kaleb betyder hund. Kaleb kan delas upp i två ord: Kal och Lev

 

Kal - כל

Kal betyder alla, allt:

Och HERREN sade till Gideon: "Alla(Kal) som läppjar av vattnet som hunden(Kaleb) gör, dem ska du skilja ut från dem som går ner på knä för att dricka
Domarboken 7:5 (Svenska Folkbibeln - 2015)

Lev - לב

Lev eller Leb, betyder hjärta:

Om ni lyder mina bud, som jag i dag ger er, så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta (Leb) och med hela er själ, då skall jag ge ert land regn i rätt tid
5 Moseboken 11:13-14

 

 

Kaleb stavas med bokstäverna Kaf (כ), Lamed (ל) och Beit (ב)

 

Kaf (כ)

Bokstaven Kaf  (כ), betyder öppen hand och antikt illustrerades Kaf (כ) som en öppen hand:

Läs mer om: 11. Kaf- כ - Öppen Hand - Öppen, Böja, Tillåta, Tämja

 

Lamed (ל) 

Bokstaven Lamed (ל)  betyder herdestav, och det antika tecknet för Lamed (ל) illustrerade en herdestav:

Läs mer om: 12. Lamed- ל - Herdestav - Herde, Undervisa, Ok, Auktoritet, Binda

 

Beit (ב)

Bokstaven Beit (ב) betyder hus eller tält och den antika symbolen för Beit (ב) var layouten för ett nomadtält:

Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

 

Kaleb, fullt hjärta

Kaleb bildar en ordbild som ger "öppen för inre ledarskapet", eller "öppen för inre herden". Det låter som någon som följer sitt hjärta, öppen att följa sitt inre.

Sätter vi samman orden Kal (all, full) och Lev (hjärta), som också bildar ordet Kaleb och är ordet för hund, får vi ordbilden all hjärta eller fullt hjärta, eller helt hjärta.

Alla som har haft en hund vet att en hund är lojal, trogen och älskar dig oavsett vad du gör mot hunden. Hunden fortsätter att vara dig trogen, och alltid har hunden ett hjärta för dig.