Beit är andra bokstaven i det hebreiska alfabetet. Beit betyder hus och skrevs antikt med en symbol för layouten for för ett nomadtält (uppifrån)

Beit är andra bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Beit betyder hus och skrevs antikt med en symbol för layouten for för ett nomadtält(uppifrån):

Nomadtältet hade en ingång och en avdelare för män och kvinnor. Ordet Beit känns igen från ordet Betel, Beit-El, som betyder Guds Hus, och Betlehem, Beit-Lechem, Brödets Hus. Lechem är ordet för Bröd och El betyder gud.

Ordet för Hus, Beit symboliserar insida, inne, i. Bibelns första ord är "I begynnelsen skapade Gud...." och börjar med bokstaven Beit, B-Reshit, dvs. I begynnelsen, där Reshit är en början, först....


Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framtill tiden i Egypten var tecknet för Beit något förändrat Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Beit förändrats och skrevs mer som ett uppochnervänt lilla B. De två första bokstäverna på hebreiska bildar Alef-Beit, likt det grekiska Alfa-Beta, som bildar ordet Alfabet.

       

Se arkeologiskt fynd (Davids Stad i Jerusalem): Fynd : 2600 år. Ett sigill ägt av Netan Melek ifrån 2:a Konungeboken

Se arkeologiskt fynd (Davids Stad i Jerusalem): 3000 år gammal “beka” tempelvikt hittad!

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken.

           

Detta skrivsätt tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Numeriskt

Beit är nummeriskt siffran 2

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language