Davids Stad, Jerusalem (Israel), Foto Christer DahlbergArkeologiskt fynd tillhörande Kung Hiskia (Regeringsår 729-687 F.Kr.)

Ett sigill tillhörande Kung Hiskia, son till Achaz, 13:e kungen i Juda, har hittats i utgrävningar i anslutning till tempelberget i Jerusalem. Hiskia var en av få kungar i Juda efter kung David som avskaffade avgudadyrkan i landet. Om honom står det i Andra Konungaboken:

Han förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som han bland alla Judas kungar efter honom — och inte före honom heller. Han höll sig till Herren och vek aldrig från hans väg utan följde de bud som Herren hade gett Mose. Därför var Herren med honom, och han hade framgång i allt han företog sig.
Andra Konungaboken 18:5-7

Hiskias Tunnel

Hiskia anses vara den som byggde den tunnel som gav vattenförsörjning till folket i Jerusalem därav namnet. I Andra Krönikeboken står det om Assyriens försök att erövra Juda och Jerusalem:

När Hiskia förstod att Sanherib kommit för att angripa Jerusalem rådgjorde han med sina befälhavare och officerare om att täppa till källorna som fanns utanför staden, och de understödde honom i detta. Mycket folk samlades, och de täppte till alla källorna och bäcken som flöt genom området. "Den assyriske kungen skall inte få komma hit och finna gott om vatten", sade de.
Andra Krönikeboken 32:2-4

Sigill tillhörande Kung Hiskia   Foto: Dr. Eilat Mazar; Foto av Ouria Tadmor.

Sigillet

Sigillet som mäter 13x12 mm i diameter innefattar en bild av en tvåvingad "Sol-Disk", omgiven av en Ankh () - symbol, en symbol som representerar "livet". Dessa symboler kopplas vanligen till Egyptisk mytologi och gudar, Se Wikipedia (Sun-Disk, Bevingad Sol). Emellertid ett citat från profeten Mika sätter nytt ljus på symbolerna:

Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom. Då skall ni slippa ut, som kesande kalvar ur kätten.
Malaki 4:2

Ankh-symbolen användes i antika Egypten och placerades vanligen vid sidan av gudar eller vid sidan av Farao med avsikt att visa vem som gav liv och auktoritet. Om däremot solen med vingar representerar Jehovah enligt Malaki 4:2, påvisade Hiskia på sigillet auktoriet och livskraft till den bibliska Guden på sigillet. Läs mer om Ankh ()-symbolen på Wikipedia. Koptiska kristna har senare använt symbolen som en kristen symbol.

Texten på sigillet säger: "Tillhör Hiskia (son till) Achaz, kung av Juda". 

"לחזקיהו [בן] אחז מלך יהדה" 

Se lista med antika tecken (jmf med moderna tecken): Bibliska Antika Tecken

Sigillet hittades tillsammans med 33 andra stämplade sigill vid våtsiktning av skräp från en avfallsdump belägen intill en kunglig byggnad från 1000-talet f. Kr., belägen i anslutning till tempelplatsen. Dessa sigill användes för att säkra bandet runt rullade dokument och var även ett sätt att verifiera äktheten i dokumenten. Sigillet formades genom att ”stämpeln” pressades in en fuktig lerklump som sedan fick torka.

 

Läs mer om fyndet: "First seal impression of an Israelite or Judean king ever exposed"