Ordbilden för Satan, är att konsumera och omgärda livet. Satan är alltså den som kväver livet.

Satan שטנ

Satan är ordet för motståndare på hebreiska, och har blivit namnet på djävulen i vårt språkbruk.

Satan stavas med bokstäverna Sheen(ש), Tet(ט) och Noon(נ). 

Sheen(ש)

Bokstaven Sheen (ש) betyder tänder på hebreiska och den antika symbolen för Sheen var två framtänder:

   

Tänder används för att tugga, hålla fast och representerar att konsumera, att förstöra.

Läs mer om: 21. Sheen - Framtänder - Skarp, Pressa, Äta, Konsumera, Två

 

Tet(ט)

Bokstaven Tet(ט) illustrerades av en korg med antika symboler. En korg omgärdar något, likt en orm som är en annan betydelse av bokstaven Tet.

     (Forntida(tidiga) symboler för bokstaven Tet

   (Symbolen Tet vid tiden kring 500-talet F.kr och framåt och påminner om en orm som slingrar sig runt något)

Läs mer om: 9. Tet - Korg, Orm - Omgärda, Innehålla

 

Noon(נ)

Bokstaven Noon(נ) betyder säd, frö. Den antika symbolen illustrerade ett sädeskorn, ett frö:

        (Forntida symboler för bokstaven Noon

Noon representerar fortsatt liv, att reproducera.

Läs mer om: 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

 

Satan - Förstör och omgärdar fortsatt liv

Ordbilden för Satan(שטנ) blir att konsumera, förstöra och omgärda fortsatt liv. Satan är alltså den som kväver livet. Motståndaren Satan beskrivs vara den som tar liv i Johannesevangeliet medan Jesus är den som upprättar liv:

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd
Johannes 10:10

Gud säger till Moses att välja det som ger liv, älska Herren och följ honom:

Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob.
5 Moseböckerna 30:19-20

Att välja mellan Gud och Satan är att välja mellan Liv och död. Av frukten kan vi se vilket val vi gör, av frukten ser vi om vi kväver livet eller det vi gör ger livet näring och god frukt.