Zain är sjunde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Zain har betydelsen av en hacka (Mattock), ett verktyg

Zain är sjunde bokstaven i det hebreiska alfabetet. 

Zain har betydelsen av en hacka (Mattock), ett verktyg.

            

Zain var var ett verktyg som användes vid odling, symboliskt representera zain att hugga, kapa, att förse med näring, mat. Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framtill tiden i Egypten förändrades tecknet något. Under Kung Davids tid var tecknet i stort oförändrat:

   

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska skrivtecken. Zain fick ett snarlikt men något förändrat utseende:

                      

Detta skrivsätt tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt omkring Israel, fortfarande använde de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna (Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Numeriskt

Zain är nummeriskt siffran 7

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language