El - En kraftfull, stark Herde.  EL är ett av orden för Gud på hebreiska.

Gudsnamnet El  (אל)

Namet El stavas med bokstäverna Alef (א) och Lamed (ל).

 

Alef

Alef betyder oxe och representerar något stark, kraftfullt, något som drar, en ledare.

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

Lamed

Lamed, är en herdestav, och representerar en herde. Herden leder sin flock med en herdestav.

En herdestav, hade en krok i änden, och kunde användas både för att blockera vägen, styra flocken, men användes även för att dra tillbaka djuren. 
Lamed kunde även vara ett ok. Ett ok har liknande funktion, där oket styr en oxe, eller något annat djur.. 

Läs mer om: 12. Lamed- ל - Herdestav - Herde, Undervisa, Ok, Auktoritet, Binda

 

El = Alef + Lamed

   

Tillsammans bildar Alef och Lamed ordbilden: 
En kraftfull, en stark Herde.  EL är ett av orden för Gud på hebreiska.