Profeten Jesaja kan ha satt sitt sigillmärke 800-talet f.Kr. vilket upptäckts i resterna av första templet nära Jerusalems tempelberg, enligt hebreiska universitets arkeolog Dr Eilat Mazar . Mazars team avslöjade den lilla bullan, eller sigillmärket, under nya utgrävningar vid Ophel, som ligger vid foten av den södra muren av Tempelberget i Jerusalem.

Den ovala bullan är dock inte intakt. På dess läsbara del finns en inskription med hebreiska bokstäver ifrån första tempelperioden som stavar ut namnet l'Yesha'yah [u] (tillhör Jesaja). På raden nedanför finns det ofullständiga ordet nvy , som förmodligen stavar ut "profet". ”Eftersom bullan har skadats något i slutet av ordet nvy är det inte känt om det ursprungligen slutade med den hebreiska bokstaven Alef , vilket skulle ha resulterat i det hebreiska ordet för ”profet” och skulle definitivt ha identifierat förseglingen som profeten Jesajas underskrift, sade Mazar.

Profeten Jesaja är en av de främsta profeterna i Gamla Testamentet och är namnet på den bok i som handlar om profeten. Jesaja är en bok i judendomens Neviim ("profeterna", plural) och kristendomens Gamla Testamente som traditionellt tillskrivits profeten Jesaja, verksam från cirka 740 till 700 f.Kr.

Nya arkeologiska fynd som ständigt hittas bevisar Bibelns historiska autenticitet. 

läs mer: https://watchjerusalem.co.il/955-isaiah-bulla