Hem - BibelRötter

Evangeliet och Kristendomen

Evangeliet och Kristendomen förstås bäst utifrån sin tids sammanhang, kultur och historik. Västerländskt tankesätt skiljer sig från hebreiskt tankesätt på många sätt som får avgörande betydelse i vår förståelse av evangeliet och Guds ord. Vi hoppas att väcka ett ökat intresse för Guds Ord och kanske inspirera till en alternativ infallsvinkel  och vidgat perspektiv på en ibland svårbegriplig bok, vår Bibel (Guds Ord)....


Senaste avsnitt - Nytt avsnitt varje månad...


 • 1. Guds Kalender - En Introduktion (Del 1 av 2)

  Information
  Publicerad: 24 november 2020
  Att Ställa klockan efter Guds klocka Tankesätt ha förändrats sedan biblisk tid. Att ställa klockan efter Guds Klocka är avgörande för att synkronisera oss med Guds försoningsplan. Det kan annars vara lätt att misstolka och missförstå Guds ord och i...
 • 8. Del 2 (av 2) Kärlek - Tro och Kärlek

  Information
  Publicerad: 01 november 2020
  Kärlek . Del 2 (av 2) i serien "Tro och Kärlek" Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? Och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? Eller, hur kan Jesus...
 • 7. Del 1 (av 2) Tro - Tro och Kärlek

  Information
  Publicerad: 01 oktober 2020
  Tro . Del 1 (av 2) i serien "Tro och Kärlek" Jesus uppmanar oss att ha tro på Gud och att älska Gud och våra medmänniskor. Men kan vi välja att tro, bara sådär? och hur väljer vi att älska Gud och att älska andra människor? eller hur kan Jesus säga att...
 • 6. Del 2 (av 2): Människans Gudsrelation - Mannen och Kvinnan. en spegelbild

  Information
  Publicerad: 01 september 2020
   Ordspråksboken beskriver kvinnan eller hustrun med ordet  (חַיִל ḥaiyl) "Att finna en driftig (חַיִל ḥaiyl) hustru, vem förunnas det.  Långt mer än pärlor är hon värd. Blint litar hennes man på henne, och vinsten uteblir inte. Dagligen är hon honom...


Extra - Bibelrötter


 
 • Vecka - Enligt Bibeln

  Information
  Publicerad: 25 november 2020
  En Vecka Veckan delas i sju dagar /dygn enligt första kapitlet i Bibeln, skapelseveckan. De hebreiska dagarna har inga namn utan anges som första dagen, andra dagen, tredje dagen, fjärde dagen, femte dagen och sjätte dagen, sista och sjunde dagen...
 • Fynd : 2700 år gammalt. Ett sigill som tillhörde Kung Hiskia, son till Achaz, ifrån 2:a Konungaboken

  Information
  Publicerad: 28 juli 2020
  Arkeologiskt fynd tillhörande Kung Hiskia (Regeringsår 729-687 F.Kr.) Ett sigill tillhörande Kung Hiskia, son till Achaz, 13:e kungen i Juda, har hittats i utgrävningar i anslutning till tempelberget i Jerusalem. Hiskia var en av få kungar i Juda...
 • Symbolik i Bibeln

  Information
  Publicerad: 11 Maj 2020
  Symbolik i Bibeln Symbolik är vanligt förekommande i Bibeln. Exempelvis har olika personers namn ofta en symbolisk innebörd. Både Abram (Abraham) och Jakob (Israel) fick nya beskrivande namn som symbol för deras plats i historien. Namnet Jesus har...
 • Ett Dygn - Enligt Bibeln

  Information
  Publicerad: 15 november 2020
  Ett Dygn - 2 Delar Dygnet delas in i två delar i skapelseberättelsen: “Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första...

Arkeologiska - Bibliska fynd (English)