Ett Dygn - Delas i två delar , Natt och Dag, Soluppgång och Solnedgång avgör start och slut på dygnet.

Ett Dygn - 2 Delar

Dygnet delas in i två delar i skapelseberättelsen:

“Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”
Första Moseboken 1:4-5

2 Delar:

  1.  Mörka delen - Natten - Startar vid solnedgång och slutar med soluppgång
  2.  Ljusa delen - Dagen - Startar med soluppgång och slutar med solnedgång

 

Del 1: Natten

Enligt traditionen startar natten och det bibliska dygnet när tre stjärnor ses på himlen. Natten var indelad i tre delar och detta var när vaktposterna avlöste varandra. Nattens vaktposter delades in i "början", "mitten", och "morgonpasset". Följande bibelverser talar om dessa tre nattposter:

 "Stig upp om natten och ropa vid början av varje vakt, töm ut ditt hjärta som vatten, öppna dig inför Herren."
Klagovisorna 2:19

 

"Gideon och hans hundra man nådde utkanten av lägret i början av mellersta nattväkten, efter vaktavlösningen. De stötte i hornen och slog sönder krukorna de hade med sig."
Domarboken 7:19

 

Dagen därpå delade Saul upp folket i tre avdelningar, och i morgonväkten bröt de in i lägret. När dagen blev som hetast var ammoniterna slagna.
Första Samuelsboken 11:11

 "Dygnet startar när tre stjärnor ses på himlen. "

Vid tiden för Jesus och när Romarriket erövrat Israel hade nattens vaktposter istället blivit indelade i fyra delar, vilket vi kan se i Matteus evangelium:

 Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön.
Matteus 14:25

Första delen av dygnet, natten, avslutades när solen blev synlig, soluppgången.

Del 2: Dagen

När solen blir synlig startar andra delen av dygnet, dagen. Detta förenklas i vissa bibelöversättningar till kl sex på morgonen, men som vi vet varierar tiden för soluppgången över året. Likadant varierar tiden för solnedgången över året. För att bättre förstå bör vi istället tänka oss att vi inte har någon klocka alls där solen istället är vår klocka.

Solens synliga förlopp delas in i tolv lika delar. Soluppgången räknades som första timmen och när solen nått halvvägs upp markerade det den 3:e timmen. När solen stod som högst, var det den 6:e timmen. När solen var halvvägs ner var det följaktligen 9:e timmen och solnedgången var 12:e och sista timmen på dagen och dygnet. 

 "Dagen delas i 12 lika delar"

 

I liknelsen om "Vingårdsarbetarnas Lön" i Matteus kan vi se Jesus använda denna tidsindelningen:

 Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen.
Matteus 20:3-6

 

Solnedgång och 12:e timmen avslutar dagen och dygnet. Nästföljande dygn påbörjas när tre stjärnor visar sig på himlen.