En Vecka

Veckan delas i sju dagar /dygn enligt första kapitlet i Bibeln, skapelseveckan. De hebreiska dagarna har inga namn utan anges som första dagen, andra dagen, tredje dagen, fjärde dagen, femte dagen och sjätte dagen, sista och sjunde dagen kallas sabbaten: 

  1. Yom Rishon (ראשון), Första Dagen (Söndagen)
  2.  Yom Sheini ( שני), Andra Dagen (Måndagen)
  3. Yom Shlishi (שלישי) Tredje Dagen (Tisdagen)
  4. Yom R'vi'i (רביעי), Fjärde Dagen (Onsdagen)
  5. Yom Chamishi ( חמישי) Femte Dagen (Torsdagen)
  6. Yom Shishi (שישי), Sjätte Dagen (Fredagen)
  7. Yom Shabat (שבת), Sjunde Dagen, Sabbatsdagen, (Lördagen)


Sabbat

Sista dagen, sjunde dagen (Yom Shebat) är vilodagen, sabbaten. I Hesekiel talar Gud om sabbaten och säger följande:

Jag förde dem ut ur Egypten, ut i öknen. Jag gav dem mina bud och lärde dem mina stadgar, den som håller dem får leva. Dessutom gav jag dem mina sabbater till ett tecken som förenar mig och dem, för att de skall inse att det är jag, Herren, som helgar dem.
Hesekiel 20:10-12

Sabbaten är upprättad av Gud som ett tecken som förenar människan och Gud. Till Sabbaten räknas inte endast sista dagen i veckan utan även Guds Högtider. Sabbaten är en dag för vila och inget arbete utförs. Sabbaten är till för människans vila och försoning med Gud. Jesus förklarar: 

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?". Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta?. Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom." Och Jesus sade till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten."
Mark 2:23-28

Sabbaten är till för människans bästa och är inte ämnad för "lagiskhet". Gud värnar om livet och sabbaten är till för upprättande av livet. Människans vila och omvändelse till Gud ger liv. När lärjungarna rycker ax för att äta för mat, görs det för nödvändig energi som ger liv. Det handlar inte om respektlösthet för sabbaten utan respekten för livet.