Chet är åttonde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Chet betyder vägg och symbolen illusterade en tältvägg. Symboliskt betydde Chet att dela av, halvera, dela, utsida, separera in och utsida

Chet är åttonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Chet betyder vägg och symbolen illustrerade en tältvägg. Symboliskt betydde Chet att dela av, halvera, dela, utsida, separera in och utsida.:

            

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. 

Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Chet förändrats sparsamt och symboliken bestod:

                

 När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken.

                          

Detta skrivsätt tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring Israel, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Grekiska Eta Η η kommer från bokstaven Chet. Vi ser tydlliga likheter i både stora Eta och lilla Eta från det hebreiska tecknet Chet. Svenska bokstaven H kommer från Chet.

Numeriskt

Chet är nummeriskt siffran 8

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language