Extra Material

 

BibelRötter publicerar intressanta kortfattad information om relaterade ämnen till visade video avsnitt. BibelRötter relaterar till biblisk kultur och tradition som var aktuell för tiden före och omkring Jesu tid. Förståelsen för de blibliska rötterna är en nyckel till klarsynt bibelförståelse ....

 

En 3000 år gammal stenvikt från första tempeltiden har hittats i Davids stad i Jerusalem.

Kredit: Eliyahu Yanai, City of David3000 år gammal “beka” tempelvikt hittad!

En stenvikt från första tempeltiden har hittats i Davids stad i Jerusalem. Stenen hittades i utgrävningar av västra muren, norr om Davids stad. Tyngden har inskriptionen “Beka” med antika hebreiska tecken. Stenen beskrivs i Talmud användas för att väga upp en halv Shekel, den betalning varje individ var skyldig att ge för underhåll av Templet. I Andra Moseboken står:

en beka per person, alltså en halv sikel efter tempelvikt för alla som upptagits bland de mönstrade, från tjugo års ålder och uppåt”
Andra Moseboken 38:26

 

Ett sigill med namnet ”GedaljaPashchurs son”, en motståndare till profeten Jeremia

Ett sigill från en högt uppsatt juridisk ämbetsman till den bibliska kungen Sidkia har hittats vid en arkeologisk utgrävning i David Stad i Jerusalem daterade till tiden för Jerusalems förstörelse av Babylon, ca 2600 år sedan. Sigill-stämpeln i lera, som troligen förseglade ett officiellt dokument anger namnet ”GedaljaPashchurs son”. Enligt kapitel 38 i Jeremia kastade han tillsammans med tre andra namngivna ämbetsmän, profeten Jeremia i en uttorkad gyttjig brun utan mat och vatten. Till Jeremias räddning, fick Nubiern Eved-Melek tillåtelse av kungen att förflytta Jeremia så att han kunde överleva


Arkeologiskt fynd tillhörande Kung Hiskia (Regeringsår 729-687 F.Kr.)

Ett sigill tillhörande Kung Hiskia, son till Achaz, 13:e kungen i Juda, har hittats i utgrävningar i anslutning till tempelberget i Jerusalem. Hiskia var en av få kungar i Juda efter kung David som avskaffade avgudadyrkan i landet. Om honom står det i Andra Konungaboken:

Han förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som han bland alla Judas kungar efter honom — och inte före honom heller. Han höll sig till Herren och vek aldrig från hans väg utan följde de bud som Herren hade gett Mose. Därför var Herren med honom, och han hade framgång i allt han företog sig.
Andra Konungaboken 18:5-7

Arkeologiskt Fynd tillhörde Hovman Natan Melek ifrån Andra Konungaboken

Man har nyligen i arkeologiska utgrävningar i Davids stad i Jerusalem funnit ett sigill som tillhörde Netan Melek. Natan Melek nämns i Andra Konungaboken där Netan anges tjänstgöra under kung Josia:

"Han skaffade bort de hästar som Judas kungar hade ställt upp till solens ära. De stod vid ingången till Herrens hus, nära hovmannen Netan-Meleks kammare i tillbyggnaden. Solvagnarna brände kungen upp."
Andra Konungaboken 23:11 (Bibel 2000)

 

Underkategorier