De antika symbolerna som används i det hebreiska språket kommer från ett bildspråk som även är fonetiskt. Detta gör språket ytterst intressant. Följande är en kort sammanställning av dessa 22 symboler och dess betydelse.

Bläddra igen symbolsidorna nedan, eller öppna PDF dokument separat.

se även:
Hebreiska ordbilder (lista)
Bibliska Antika Tecken