BibelRötter

3. Gimmel - ג - Kamel, Fot, Färdas, Upprätt, Stå upp
Symboler och Betydelse (FlipBook)