..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....

Alef är första bokstaven i det hebreiska alfabetet

Alef är första bokstaven i det hebreiska alfabetet och betyder Oxe. Alef skrevs antikt med en symbol för ett oxhuvud:

    

Symboliskt betyder Alef (oxe) att dra, att leda, att vara först. Alef är också första bokstaven i alfabetet. Alef är sammansatt av El +Pey. El (oxe) betyder den starke, den som drar, leder och är först. På hebreiska är ordens funktion centralt, och därför är ordet El som betyder styrka, leda, och vara först också ordet för gud. El tillsammans med Pey (Fey), som betyder ansikte, är oxens ansikte, oxens huvud, som antika tecknet Alef illustrerar.

Beit är andra bokstaven i det hebreiska alfabetet. Beit betyder hus och skrevs antikt med en symbol för layouten for för ett nomadtält (uppifrån)

Beit är andra bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Beit betyder hus och skrevs antikt med en symbol för layouten for för ett nomadtält(uppifrån):

Nomadtältet hade en ingång och en avdelare för män och kvinnor. Ordet Beit känns igen från ordet Betel, Beit-El, som betyder Guds Hus, och Betlehem, Beit-Lechem, Brödets Hus. Lechem är ordet för Bröd och El betyder gud.

Ordet för Hus, Beit symboliserar insida, inne, i. Bibelns första ord är "I begynnelsen skapade Gud...." och börjar med bokstaven Beit, B-Reshit, dvs. I begynnelsen, där Reshit är en början, först....

Gimmel  är tredje bokstaven i det hebreiska alfabetet. Gimmel betyder kamel eller fot

Gimmel  är tredje bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Gimmel betyder kamel. Ordet Gimmel och det svenska ordet för kamel härstammar från samma ursprung och orden är snarklika. Antikt betydde ordet fot, och den antika symbolen för Gimmel var en fot:

                 

Symboliskt kan fot betyda att vandra eller resa, eller att stå upp, resa sig, vara upphöjd. Kameler använde nomader för att färdas med. Kamelen var det djur du var upphöjd på, kamelen representerade att sitta upp, upphöja, att vandra (till fots).

Dalet är fjärde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Dalet betyder dörr och skrevs antikt med en symbol likt ett tygstycke som hänger i öppningen i ett nomad tält.

Dalet är fjärde bokstaven i det hebreiska alfabetet. 

Dalet betyder dörr och skrevs antikt med en symbol likt ett tygstycke som hänger i öppningen i ett nomad tält:

Dalet som betyder dörr kan symbolisera ett öppning, en passage, något som kopplar samman (insida med utsida).
Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framtill tiden i Egypten förändrades tecknet något. Under Kung Davids tid skrevs Dalet mer som en triangel. Det grekiska tecknet, Delta (Δ), är just en triangel och har utvecklats från bokstaven Dalet. Svenska tecknet D påminner också om antika symbolen för Dalet.