..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....

Tzade (Tzadik) är artonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.  Bokstaven Tzade illustrerades antikt med en fiskekrok.

Tzade (Tzadik) är artonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Bokstaven Tzade illustrerades antikt med en fiskekrok. En fiskekrok var ett redskap som användes för att fiska och det hebreiska tankesättet fokuserar på funktionen av ordet. Tzade var ett bete som användes för att fånga in fisk och symboliserade att jaga, att spåra. Tecknet för Tzade var:

                                     

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknen likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Tzade inte förändrats:

Mem är trettonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.  Mem betyder Vatten och symbolen liknade antikt rörligt vatten. Levande vatten kan symbolisera strömmar, strömmar i kaos, mycket flödande vatten kan vara kraftfullt och mäktigt, levande vatten kan även symbolisera blod, vätskan i kroppen som strömmar fram.

Mem är trettonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Mem betyder Vatten och symbolen liknade antikt rörligt vatten. Levande vatten kan symbolisera strömmar, strömmar i kaos, mycket flödande vatten kan vara kraftfullt och mäktigt, levande vatten kan även symbolisera blod, vätskan i kroppen som strömmar fram. 

                                         

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. Efter tiden i Egypten och runt tiden för Kung David hade Mem förändrats något:

Noon är fjortonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.  Noon betyder Säd, och symbolen för noon var ett sädeskorn. Säd kan symbolisera nästa generation, nästa skörd, nästa generation, en arvinge, fortsatt liv, kontinuitet. Noon kan betyda son, eller både son och dotter.

Noon är fjortonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Noon betyder Säd, och symbolen för noon var ett sädeskorn. Säd kan symbolisera nästa generation, nästa skörd, nästa generation, en arvinge, fortsatt liv, kontinuitet. Noon kan betyda son, eller både son och dotter.

                                     

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Noon förändrats något:

Samech är femtonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.  Samesh betyder Stöd, tagg, eller sköld. Ett stöd håller upp och ger support för något bakom eller under. En tagg eller sköld försvarar och bevarar det som är bakom.

Samech är femtonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Samesh betyder Stöd, Vissa källor hävdar att det betyder tagg, sköld. Ett stöd håller upp och ger support för något bakom eller under. En tagg eller sköld försvarar och bevarar det som är underliggande, bakom. Hebreiska tänkande fokuserar mer på funktion än utseende, och funktionellt kan ett stöd och en tagg ha liknande funktion, att skydda och bevara det som är under:

                                                

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Samesh inte förändrats märkbart: