http://bibelrotter.se/index.php/extra/hebreiska-tecken/test-hebreiska-tecken/7-1-alef

Alef är första bokstaven i det hebreiska alfabetet och betyder Oxe. Alef skrevs antikt med en symbol för ett oxhuvud:

    

Symboliskt betyder Alef (oxe) att dra, att leda, att vara först. Alef är också första bokstaven i alfabetet. Alef är sammansatt av El +Pey. El (oxe) betyder den starke, den som drar, leder och är först. På hebreiska är ordens funktion centralt, och därför är ordet El som betyder styrka, leda, och vara först också ordet för gud. El tillsammans med Pey (Fey), som betyder ansikte, är oxens ansikte, oxens huvud, som antika tecknet Alef illustrerar.

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framtill tiden i Egypten skrevs Alef som ett oxhuvud. Efter tiden i Egypten och runt tiden för Kung David hade Alef förändrats och skrevs förenklat med tre streck:

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till de Arameiska tecknen:

              

Detta skrivsätt tog man tillbaka till Israel när man återvände.Folket som varit kvar i landet och folken runt omkring Israel fortsatte med de antika skrivsättet. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Norr om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde snarlika alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev dock den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

Lilla a och Stora A

Västerländska lilla a och stora A har stora likheter med Alef. Vrider vi tecknet som användes vid tiden för Kung David 90 grader medsols får vi Stora A. Lilla a och grekiska bokstaven Alfa α har både likheter i utseende och namn med det antika symbolen Alef  som illustreras med ett oxhuvud.

Numeriskt

Alef är nummeriskt siffran 1

 

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language