Samech är femtonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.  Samesh betyder Stöd, tagg, eller sköld. Ett stöd håller upp och ger support för något bakom eller under. En tagg eller sköld försvarar och bevarar det som är bakom.

Samech är femtonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Samesh betyder Stöd, Vissa källor hävdar att det betyder tagg, sköld. Ett stöd håller upp och ger support för något bakom eller under. En tagg eller sköld försvarar och bevarar det som är underliggande, bakom. Hebreiska tänkande fokuserar mer på funktion än utseende, och funktionellt kan ett stöd och en tagg ha liknande funktion, att skydda och bevara det som är under:

                                                

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Samesh inte förändrats märkbart:

                                          

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Tecknet för Samesh förändrades markant:

                                                 

Det nya skrivsättet tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring Israel, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

 

Numeriskt

Samesh är nummeriskt siffran 60

 

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language