Ayin är sextonde bokstaven i det hebreiska alfabetet. Ayin betyder öga. Symboliskt betyder öga att se, att titta. Att se är att förstå, att inse, att veta. Antikt var symbolen för Ayin en bild av ett öga.

Ayin är sextonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Ayin betyder öga. Symboliskt betyder öga att se, att titta. Att se är att förstå, att inse, att veta. Antikt var symbolen för Ayin en bild av ett öga:

                                  

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknet likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Ayin förenklats:

                                                        

Till höger är en bild på "Seal of Shema", daterat ca 788 BCE (cojs.org). Antika tecknet för Ayin (i Shema שמע) syns över lejonets bakhuvud. 

Se arkeologiskt fynd (Davids Stad i Jerusalem): Fynd : 2600 år. Ett sigill ägt av Netan Melek ifrån 2:a Konungeboken

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Tecknet för Ayin förändrades markant:

                                            

Det nya skrivsättet tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring Israel, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

 

Numeriskt

Ayin är nummeriskt siffran 70

 

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language