Dan betyder domare. Dan stavas med bokstäverna Dalet och Noon. Ordbilden för dan är fortsatt, upprättat liv

 Dan, Domare

Dan betyder domare. Dan stavas med bokstäverna Dalet och Noon.

 

Dalet (ד)

      

Dalet betyder dörr och den antika symbolen för dalet var en tältdörr, ett skynke framför tältets öppning:

    

Dalet symboliserar en passage eller öppning, en väg, genomfart till något

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Noon (נ)

       

Noon, är ett frö och antika symbolen för Noon var ett frö, säd:

          (Varianter på antika arkeologiska fynd av bokstaven Noon)

 

Noon symboliserar liv, avkomma, säd, kontinuerligt liv. Fortsatt liv.

Läs mer om: 14. Noon- נ - Säd - Frö, Kontinuerlig, Arvinge, Son

 

Domare, en upprättare av liv

    

Ordbilden av Dalet och Noon bildar: "Vägen/Dörren till fortsatt", "upprätthållet liv". 

En domare i västerländskt tänkande är någon som utdömer ett straff. Att döma är en fråga om att utkräva skuld för ett brott. I det antika hebreiska tänkandet däremot var domaren, Dan, någon som återställde balans, ett återupprättade av den som blivit utsatt för något orätt. Dan, domaren var dörren till liv, fortsatt liv. Psaltaren 54:3 blir mer begriplig när vi förstår att "döm mig" betyder att upprätta livet:

"Gud, fräls mig genom ditt namn, döm (Dan) mig rättvist genom din makt!"
Ps. 54:3 (Sv. Folkbibeln)


Öga för Öga, Återställande av Shalom

När Jesus talar om ”Öga för öga och tand för tand” i Matt 5:38 så fortsätter han med att förklara innebörden av begreppet. Detta är en vers som lyfts fram som ett exempel på den hårda Guden i Gamla testamentet, till skillnad från den förlåtande guden i nya testamentet. Vad står det egentligen i Gamla Testamentet om ”öga för öga”? Är det så att "öga för öga" handlar om att straffa enligt brottets nivå eller kan det vara att vi har missförstått dess egentliga betydelse? I Andra Moseboken 21:23-27 står det:

"Sker skada, skall du ge liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, bränt för bränt, sår för sår, skråma för skråma. Om någon slår sin slav eller slavinna i ögat och fördärvar det, skall han som ersättning för ögat frige den skadade. Och slår han ut en tand på sin slav eller slavinna, skall han som ersättning för tanden frige den skadade."
2 Moseboken 21:23-27

"Öga för öga, tand för tand" handlar alltså om upprättelse för den drabbade, inte primärt om straffet för förövaren. Ovan talas om ersättningen för den skadade slaven. Att utdöma en dom (Dan) handlar därför inte främst om straffet av förövaren utan om att återställa Shalom, balans och frid för den drabbade.  Precis som ordbilden antyder är domaren "Vägen/Dörren till fortsatt upprätthållet liv".