Tzade (Tzadik) är artonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.  Bokstaven Tzade illustrerades antikt med en fiskekrok.

Tzade (Tzadik) är artonde bokstaven i det hebreiska alfabetet.

Bokstaven Tzade illustrerades antikt med en fiskekrok. En fiskekrok var ett redskap som användes för att fiska och det hebreiska tankesättet fokuserar på funktionen av ordet. Tzade var ett bete som användes för att fånga in fisk och symboliserade att jaga, att spåra. Tecknet för Tzade var:

                                     

Vid tiden för Abraham (ca 1800-f.kr) och framåt skrevs tecknen likt ovan. Efter tiden i Egypten runt tiden vid Kung David hade Tzade inte förändrats:

                                               

När det Israeliska folket blev bortförda till Babylon på 5-600-talet F.Kr anpassade man tecknen till Arameiska tecken. Tecknet för Tzade förändrades ytterliggare:

                                           

Det nya skrivsättet tog man tillbaka till Israel medan folket som varit kvar i landet och folken runt om kring Israel, fortfarande skrev med de antika tecknen. Arkeologiska fynd visar att Moabiterna (Nordvästra Jordanien), Samarierna(Nord om Jerusalem) och Fenicierna (Libanon) använde ett snarlikt alfabet. Vid tiden för Jesus användes båda sätten att skriva. Det arameiska sättet att skriva blev den still som tog överhanden och är snarlik den stil som används än idag.

 

Numeriskt

Tzade är nummeriskt siffran 90

 

Referens:
https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Moabite_language