Ordbilder i Bibeln

Dabar betyder Ord på hebreiska är i sig ett bra exempel på en "Ordbild". Dabar stavas med bokstäverna Dalet (betyder Dörr), Beit (betyder Inre) och Reish (betyder Huvud) och Ordbilden för Dabar bildar därmed "Dörr till Huvudets Inre".

Ordet "Ord" - En Ordbild

Hebreiska Ordbilder är de antika bokstävernas bildspråk. Exempelvis; Ordet Dabar betyder Ord på hebreiska är i sig ett bra exempel på en "Ordbild". Dabar stavas med bokstäverna Dalet (betyder Dörr), Beit (betyder Inre) och Reish (betyder Huvud) och sätter vi samman Ordbilden för Dabar får vi "Dörr till Huvudets Inre". 

 - Dörr
Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 - Hus (Inre)
Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida
 - Huvud

Läs mer om: 20. Reish- ר - Huvud - First, Top, Början

Ordbilder

Antika hebreiska tecken var både fonetiska tecken och bilder som tillsammans visade ordens betydelse, Ordbilder. När vi tittar på ordens rätta betydelse och dess förståelse kan vi bättre förstå begrepp i Guds Ord som annars lätt missförstås. Här presenterar vi några exempel på det antika hebreiska bildspråket ....
Bläddra i BibelRötters FlipBook "OrdBilder": Ordbilder (FlipBook)

Shaddai - Min Famn, Mitt Bröst

Shaddai - Allsmäktig

El Shaddai översätts ibland "Väldig Gud", eller "Allsmäktig Gud". På Engelska brukar El Shaddai översättas "Almighty God". 

Läs mer om: El - Gud - En Stark Herde


Shaddai kommer av ordet Shad, som stavas med bokstäverna Sheen (ש) och Dalet (ד).

 

Bokstaven Sheen

Bokstaven Sheen är ordet för tänder. Det antika tecknet för Sheen illustrerade två framtänder:

Tänder (Sheen) representerar att pressa som vid tuggning , eller att konsumera, men kunde även betyda TVÅ.

Läs mer om : 21. Sheen - Framtänder - Skarp, Pressa, Äta, Konsumera, Två

 

Man/Kvinna - Hand i Elden (Den Stora Konsumenten)

Man och Kvinna 

Det hebreiska ordet för Man är Ish (איש).  Ish stavas med bokstäverna Alef (א), Yood (י) och Sheen (ש).

 Läs även om: Adam - Människan, Första dörren till levande vatten

Man (ish) stavas med tre bokstäver: Alef (א), Yood (י) och Sheen (ש):

 

Bokstaven Sheen (ש)

Sheen betyder tänder och antikt liknade symbolen för Sheen två framtänder:

        (Arkeologiska fynd visar olika varianter på den antika symbolen för Sheen)

Idag skrivs bokstaven Sheen så här:

Tänder (Sheen) kan symbolisera att tuggahålla tag eller att konsumera, att förstöra.

Läs mer om: 21. Sheen - Framtänder - Skarp, Pressa, Äta, Konsumera, Två

Underkategorier

  ..........

Alef(oxe), Beit(hus) och Tav (tecken, kors), exempel på tre bokstäver i det hebreiska alfabetet som visar tecknens symbolik.

 

Antika Bibeltecken listar varje tecken och bokstav i det antika alfabetet och dess betydelse. Alla 22 tecken har en symbol med en unik innebörd. Här presenteras varje bokstav kortfattat var för sig med en fantastiskt intressant historik med relevanta kopplingar till Guds Ord. Hebreiska symboler har både en fonetisk och symbolisk innebörd som kommer till liv i skriften....