Dabar betyder Ord på hebreiska är i sig ett bra exempel på en "Ordbild". Dabar stavas med bokstäverna Dalet (betyder Dörr), Beit (betyder Inre) och Reish (betyder Huvud) och Ordbilden för Dabar bildar därmed "Dörr till Huvudets Inre".

Ordet "Ord" - En Ordbild

Hebreiska Ordbilder är de antika bokstävernas bildspråk. Ordet Dabar betyder Ord på hebreiska är i sig ett bra exempel på en "Ordbild". Dabar stavas med bokstäverna Dalet (betyder Dörr), Beit (betyder Inre) och Reish (betyder Huvud) och sätter vi samman Ordbilden för Dabar får vi "Dörr till Huvudets Inre".  Ord är alltså dörren till huvidets inre......

 - Dörr
Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 - Hus (Inre)
Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida
 - Huvud

Läs mer om: 20. Reish- ר - Huvud - First, Top, Början

Ordbilder

Antika hebreiska tecken var både fonetiska tecken och bilder som tillsammans visade ordens betydelse, Ordbilder. När vi tittar på ordens rätta betydelse och dess förståelse kan vi bättre förstå begrepp i Guds Ord som annars lätt missförstås. Här presenterar vi några exempel på det antika hebreiska bildspråket ....