Likt Dag och Natt, likt Man och Kvinna är en enhet är Gud Ett (Echad)

"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en (Echad)."
5 Moseboken 6:4

Västerländskt mot Hebreiskt tankesätt

Den judiska bönen ovan, Shma, från Femte Moseboken, använder ordet echad som ovan översätts med "En". Västerländskt synsätt ser exempelvis ”ett träd”, ”en sjö” eller ”en människa” som skilda objekt. Det hebreiska synsättet ser allt som sammanhängande objekt. Trädet är ett träd med blad, grenar, stam och rötter. Trädet får vatten från en yttre källa, och solljus från solen och så vidare. Ett träd är en del av ett större sammanhang och trädet består av olika delar som fungerar tillsammans. Trädets delar består i sin tur av mindre beståndsdelar. 
En människan har armar, ben, hjärta, hjärna, blod, muskler, och så vidare, där allt är delar av en helhet som är beroende av, mat, vatten, värme, och syre som kommer från träd och växter. Allt hänger samman. Med denna förståelse av hebreiskt tänkande skall vi titta närmare på ordet "Echad".

Echad

Echad i "Herren är En", stavas med bokstäverna  Alef(א), Chet(ח), Dalet(ד).

Chet

Bokstaven Chet betyder staket eller en mur, och den antika hebreiska symbolen var ett staket:

            (några varianter på antika tecken för Chet)

Chet symboliserar att dela av, att skilja på.

Läs mer om: 8. Chet - ח - Tältvägg, Mur, Vägg, Dela av

 

Dalet

 

Bokstaven Dalet betyder dörr, och symboliserar att passera, gå igenom, att koppla samman.

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Echad blir ett, en enhet

 

Morgon och Kväll blir ett

Sätter vi samman Chet och Dalet, får vi ordbilden "en dörr i en mur", "en öppning mellan två rum", "dörr som sammanfogar två enheter". 
Adderar vi bokstaven Alef framför Chet och Dalet får vi ordet Echad. Alef betyder oxe och symboliserar styrka. Ordbilden bildar "ett starkt sammanfogande av två eller flera enheter". 

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

Echad är alltså ett sammanfogande till ett. I 1 Moseboken 1:5 är första gången ordet echad förekommer i Bibeln:

”Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första (echad) dagen.”
1 Moseboken 1:5

Kväll och morgon, eller mörker, erev och ljus, boker, soluppgång, blev ett, echad. Sammansättningen kväll och morgon bildar första dygnet, en(echad) dag, en enhet. 

 

Man och Kvinna blir ett

Gud har både har Faderliga och Moderliga egenskaper. I Första Moseboken 1:27 står det:

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."
1 Moseboken 1:27

Både mannen och kvinnan är en avbild av Gud. Vidare står det i 1 Moseboken 2:18 står det:

Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp."
1 Moseboken 2:18

Tidigare när något varit färdigskapat avslutades det med att: "Gud såg att det var gott" . Här för första gången står det att det " inte var bra" att mannen är ensam. Utan kvinnan var inte allt gott, därför skapade Gud även kvinnan. Några verser senare står det i 1 Moseboken 2:24:

”Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett (echad).”
1 Moseboken 2:24

Mannen och Kvinnan blir alltså Echad, en enhet. Precis som Gud är en, echad, blev människan nu en, echad. (Se Femte Moseboken 6:4)

 

Gud, fadern är ett

I Shma, den judiska bönen står:

"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en (Echad)."
5 Moseboken 6:4

Mannen och kvinnan är tänkt att likt Gud verka som en enhet, Likt Dag och Natt är en enhet. Jehovah, Gud är Echad, en. Gud, man och kvinna, dag och natt, är echad, en enhet. Gud är allsmäktig, skapare av allt, han är början och slutet, upprättare av liv, allsmäktig domare. En enad funktion, av kärlek till sin skapelse, fulländad omsorg till det skapade, en skapare som är ett, echad. Allt han gör verkar för gott, verkar för allt i balans, shalom. Han är Fader, Son, och Ande. Han är En, han är Echad.