Ordbilden för Shub som betyder omvändelse blir att "Förstöra Huset", att "Konsumera Huset"

Omvändelse

Omvändelse heter Shub på hebreiska och stavas med bokstäverna Sheen(ש) och Beit(ב).

Sheen ש

Bokstaven Sheen eller Sin - betyder tänder. Antikt skrevs Sheen likt två framtänder, men utvecklades enligt nedan:

Antikt(-1200F.Kr)(ca 500-talet F.kr) ( -nutid, olika fonter/stilar finns)

Tänder kan symboliseraratt tugga, konsumera, eller förstöra.

Läs mer om: 21. Sheen - Framtänder - Skarp, Pressa, Äta, Konsumera, Två

 

Beit ב

Den andra bokstaven är Beit och betyder hus och skrevs antikt som layouten på ett nomadtält:

 Antikt(-1200F.Kr)          (ca 500-talet F.kr)       ( -nutid, olika fonter/stilar finns)

Beit kan symbolisera, hus, insida, i, inne, familj, släkt, nation.

Läs mer om: 2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

 

Shub, Omvändelse

Sätter vi samman bokstaven Sheen med bokstaven Beit får vi rotordet ShuB:

 

Ordbilden för Shub blir att "Förstöra Huset", att "Konsumera Huset" och Shub betyder omvändelse. Att vända om innebär att bryta med något som håller oss fast. Att förstöra huset innebär att inte ha något att vända tillbaka till, en verklig omvändelse. 

Exempelvis:

En drogmissbrukare som förstör ALLA droger, häller ut ALLA flaskor med alkohol, för att inte kunna återvända. Någon som bryter med skadligt umgänge som bryter ner ser till att ett återvändande inte blir möjligt. "Att bränna broar" så att omvändelsen blir hållbar är betydelsen av ordet SHUB.

På mitten av 1900-talet, när Sovjetunionen hade bildats och folk i de baltiska staterna, som tvingats in under kommuniststatens kontroll, protesterade flyttade man ut obekväma människor från sina hus till andra delar av unionen. In tvångsförflyttade man ryssar så att de inte hade möjlighet att återvända. Detta blev en påtvingad omvändelse.
På hebreiska är ordet för omvändelse och att ta gisslan närmast identiska ord. En omvändelse kan vara både positiv och negativ.