Guds Högtider är Avskilda Genrep För Kommande Event som försonar människan med Gud

Guds Högtider - Heliga Sammankomster

Gud beskriver för Moses sju högtider som nedtecknades i Torah (Mosebökerna) och hur de skall firas. Högtiderna benämns som Guds högtider: 

"Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: Herrens högtider som ni skall utlysa som heliga sammankomster, mina högtider."
3 Moseboken 23:1-2

Högtiderna är alltså herrens högtider men benämns ofta som judiska då det är judisk tradition att följa dessa högtider

"Högtiderna är Guds Högtider" 

Miqrai Kodesh - Heliga Sammankomster

"Heliga Sammankomster" i 3 Moseboken 23:1-2 (ovan) kommer av hebreiskan: "Miqrai Kodesh". Ordet "Kodesh" översätts Helig men betyder snarare att avskilja, att separera, att avskilja för ett specifikt ändamål. Ordet "Miqra" översätts sammankomster och är ett ord som betyder, att samla, att repetera, som ett genrep inför något som skall hända. 

"Miqrai Kodesh" är alltså något som Gud avskilt för genrep, för Guds sammankomst med människan. Guds högtider är alltså genrep för något som skall komma, men då vissa händelser redan har skett på dessa högtider är de även en påminnelse för något som varitHögtiderna är kopplade till Guds försoningsplan för skapelsen, vilket gör Guds Kalender avgörande för vår förståelse för Guds tidstecknen.

 "Högtiderna är en påminnelse för något som varit och skall komma"

 

Moed - Högtider

Det hebreiska ordet Moed (מוֹעֵד) översätts högtid och stavas med bokstäverna Mem(מ), Ayin (ע), och Dalet(ד):
 

Bokstaven Ayin (ע)

Bokstaven Ayin (ע) betyder öga, och skrevs antikt med en symbol för ett öga:


  
Ett öga kan symbolisera att se och förstå.

Läs mer om: 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

 

Bokstaven Dalet(ד)

Bokstaven Dalet betyder dörr och skrevs antikt som en symbol som likande en hängande tältdörr:

     

En dörr symboliserar en passage, en öppning, en dörr som leder in i något nytt.

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Aed (עֵד)- Ett vittne

Tillsammans bildar bokstäverna Ayin och Dalet, ordbilden "att Se Dörren", att "se en öppning som leder till något nytt", "att se en koppling mellan A och B".

Ayin och Dalet bildar ordet: עֵד -aed översätts vanligen "Vittne".

 

Bokstaven Mem(מ)

Bokstaven Mem(מ) betyder vatten, levande vatten. Den antika symbolen för bokstaven Mem(מ) var vattenvågor:

Strömmande vatten är livfullt, och rör sig fram med kraft. Bokstaven mem framför ett ord ger liv till ordet. Mem som ett prefix betyder ”ifrån”.

Ordbilden för Moed blir alltså “från att se dörren” ,"att leda till insikten till något nytt”, ”från ett vittne”. Högtiderna, haMoeDim (Moed i plural och bestämd form) visar nya insikter som leder till något nytt. 

 Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

(Notera att Moed även kan stavas med ytterligare en bokstav: Vav och har betydelsen "och", "addera" vilket inte påverkar ordbilden märkbart)

Högtiderna, HaMoeDim, är alltså avsedda för specifika avgörande händelser i Guds försoningsplan med människan. Ordbilden för Moed visar att Högtiderna "vittnar" om signifikanta händelser som har skett och kommer att ske. Uttåget ur Egypten och Jesu död på korset och uppståndelse är exempel på avgörande händelser för både kristendomen och Judendomen som vittnar om Guds utstakade försoningsplan. Gud iscensatte dessa händelser med exakt precision på en av Guds Högtider, Pesach (Påsk).

 "Högtiderna vittnar om Guds försoningsplan"

 

Högtiderna - Förenar människan med Gud

Högtiderna kallas sabbater och om Sabbaterna säger Gud:

Herren sade till Mose: Tala till israeliterna och säg: "Mina sabbater måste ni hålla, ty sabbaten är ett tecken som förenar mig och er, genom alla släktled, för att ni skall veta att det är jag, Herren, som helgar er. Ni skall hålla sabbaten, den skall vara helig för er.
2 Moseboken 31:12-14

Sabbaterna, Guds Högtider,  förenar människan med Gud och pekar som ett tecken på att Gud är herre och är den som avskiljer oss, helgar oss. Exempelvis pekar påsken på Guds försoningsplan med människan där Jesus kristus offrade sitt liv " för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv" (Johannes 3:16).

 

 Sju Högtider

Moseböckerna talar om sju högtider som är Guds högtider. Dessa är:

  1. Påsken - Pesach
  2. Det osyrade brödets högtid - Matza
  3. Förstlingsfrukten - Yom Reshit
  4. Veckohögtiden / Pingsten - Shavout
  5. Nyårshögtiden - Yom Teruach / Rosh Hashana
  6. Försoningsdagen - Yom Kippur
  7. Lövhyddohögtiden - Succot

 

Läs mer om : Månad - Enligt Bibeln